LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Strategisk IKT-sjef

Søknadsfrist: 15.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

2021 er startskuddet for en spennende fremtid for FFI, og vi søker nå etter flere kolleger som har lyst til å være med på reisen.

Vi ser etter ny strategisk IKT-sjef som skal ha det overordnede fagansvaret for å ivareta IKT ved instituttet, som blant annet inkluderer ansvar for FFIs virksomhetsarkitektur.

Eksempler på ansvarsområder:

 • Forvalte IKT-strategi.
 • Strategisk samarbeid med andre IKT-fagmiljøer i sektoren.
 • Forvalte instituttets helhetlige IKT-sikkerhet ihht. relevante lover, forskrifter, retningslinjer og god praksis.
 • Være en sparringspartner for virksomheten gjennom å forstå behovene til virksomheten og omsette dette til arkitektur og planverk.
 • Være ansvarlig for å drive innovasjon i virksomheten med ansvar for å utnytte og eventuelt utvikle ny teknologi som kan bidra til videre modernisering av instituttets gjennomgående IKT-arkitektur og virksomhetsstyring.
  • Ivareta det helhetlige og overordnede strategiske ansvaret for instituttets informasjonssystemer.
  • Sikre nødvendig forankring av vedtatt prosjektportefølje innen IKT, slik at nødvendige ressurser allokeres i organisasjonen for prosjektgjennomføring.
  • Identifisere muligheter og behov for tjenesteutsetting og gjennomføre innkjøpsprosesser i dialog med relevante fagmiljøer.

Du vil i tillegg være en pådriver for økt samhandling og utnyttelse av leverandørlandskapet med tanke på tilegnelse av kompetanse og kapasitet.

Nødvendige kvalifikasjoner er:

 • Utdanning fra universitet/høgskole på bachelornivå innen IT-tekniske fag, med relevant utdanning på masternivå.
 • Relevant erfaring innenfor IKT-området.
 • Minimum 5 års ledererfaring.
 • Erfaring fra strategisk planlegging, porteføljestyring og veikart.
 • Erfaring med virksomhetsarkitektur.
 • Erfaring med leverandørvalg og –styring.
 • Erfaring med utforming av IT-strategier, samt med gjennomføring av dette.
 • God forståelse for teknologi og nye digitale løsninger.

Det er en fordel, men ikke et krav, med innsikt i forsvarssektorens og Forsvarets virksomhet, herunder FFIs rolle i samspillet mellom Forsvaret, industrien, og politiske aktører.

Som person er du nysgjerrig og nytenkende, har god teknisk innsikt og forståelse, og evner å tenke strategisk. Du har gode analytiske evner og er god på kommunikasjon og samarbeid. Du har integritet og gjennomslagskraft, og evner å oppnå gode resultater gjennom å motivere og lede andre.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

 • Leder for strategisk HR, Hilde Dam-Nielsen, tlf. 917 16 670 eller
 • Managing Partner, Rune Frøyslie, tlf. 40 28 21 50

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 15. februar 2021. Ref.nr. 2021/00098.

Referansenr: 2021/00098

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS