LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Sommerstudent

Søknadsfrist: 15.11.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjondirekte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 850 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører somutvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekkerfag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin,statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Bli kjent med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Har du lyst på en spennende og faglig relevant sommerjobb neste år?

Hver sommer jobber rundt 50 studenter hos oss (på Kjeller eller i Horten) innenfor fagfelt som er relevant for utdanningen deres.I 8-10 uker neste sommer kan du få mulighet til å bryne deg på problemstillinger vi ønsker å studere. Oppgavene er tilpassetditt kunnskaps- og erfaringsnivå, eller litt høyere slik at du får utviklet deg og lært noe nytt.

Søknaden:I søknaden din må du skrive det/de fagfeltene du ønsker å jobbe innen. Skriv gjerne litt om deg selv i søknaden og utdyp faglige interesser.

Sikkerhetsklarering:De som søker sommerjobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for jobben som skal gjøres.

NB! Dersom du studerer eller har hatt lengre opphold i utlandet, kan sikkerhetsklareringen ta lengre tid. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Øvrig informasjon:Oppstart er i juni 2024. Om sommeren er arbeidstiden vår 35 timer per uke. På ffi.no/sommerjobb kan du lese mer om det å være sommerstudent hos oss.

Kvalifikasjoner

Du må legge ved vitnemål med karakterutskrifter fra både videregående skole og høgskole/universitet. Hvis du har vitnemål fra utenlandske læresteder må du også legge ved beskrivelse av karakterskalaen.

Send søknad vedlagt vitnemål/karakterutskrift, innen 15. november 2023. I løpet av desember vil du få vite om du har fått sommerjobb eller ikke.

Under finner du en oversikt over mulige fagområdet for sommerjobben og hvor vi gjør hva:

3D- printing (Kjeller)

Antropologi, sosialantropologi (Kjeller)

Distribuerte systemer og nettverk (Kjeller, Horten)

Elektronikk, konfigurerbar elektronikk (Kjeller, Horten)

Flyteknikk (Kjeller)

Fysikk – atmosfærefysikk og romteknologi, halvlederfysikk, kjernefysikk, elektrooptikk, laserfysikk (Kjeller)

Fysiologi og medisin (Kjeller)

Grønn omstilling (Kjeller)

IKT-sikkerhet (Kjeller)

Innovasjon (Kjeller)

Interaksjonsdesign (Kjeller)

Kjemi – analytisk, fysikalsk, kjernekjemi, organisk, uorganisk (Kjeller)

Kybernetikk og robotikk (Kjeller, Horten)

Logistikk og logistikkledelse (Kjeller)

Matematikk, anvendt matematikk (Kjeller, Horten)

Material- og nanoteknologi (Kjeller)

Mekanisk design og analyse (Kjeller)

Miljø-, geo- og hydroakustikk (Kjeller, Horten)

Modellering og simulering (Kjeller, Horten)

Molekylærbiologi, mikrobiologi, bioteknologi (Kjeller)

Navigasjon (Kjeller, Horten)

Numeriske strømningsberegninger (Kjeller)

Operasjonsanalyse (Kjeller)

Programvareutvikling (Kjeller, Horten)

Radar og mikrobølgeelektronikk (Kjeller)

Radiokommunikasjon og telematikk (Kjeller)

Samfunnssikkerhet (Kjeller)

Signalanalyse, bildebehandling og maskinlæring (Kjeller, Horten)

Sikkerhetspolitikk (Kjeller)

Sonarer (Kjeller, Horten)

Spill og spillutvikling (serious gaming) (Kjeller)

Systemarkitektur (Kjeller)

Toksikologi (Kjeller)

Undervannsteknologi (Kjeller, Horten)

Økonomisk og strategisk analyse (Kjeller)

Søk på stillingen

Kontaktperson:

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS