SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Luftkrigsskolen VED FORSVARETS HØGSKOLE!

Doktorgradsstipendiat - militære fellesoperasjoner

Søknadsfrist: 01.09.2022

Forsvarets høgskole

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.


Luftkrigsskolen
er både en krigsskole og en høyskole. Som Luftforsvarets høyskole driver skolen profesjonsutdanning av offiserer til fremtidens Luftforsvar.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer
om jobb i Forsvaret.

Vil du forske på målutvelgelse?

Luftkrigsskolen er er en avdeling på Forsvarets høgskole og utdanner Luftforsvarets ledere. Utdanningen gir unik kompetanse i å lede mennesker, organisasjoner og luftoperasjoner i komplekse og ekstreme situasjoner.

Luftkrigsskolen består av et fagmiljø på cirka 25 faglig ansatte (militære og sivile) som kombinerer akademisk kompetanse og militær erfaring i sitt forsknings- og utviklingsarbeid for å utvikle kunnskap innen fagområdene luftmakt og luftmilitær ledelse.

Luftkrigsskolen er underlagt Lov om universitet og høgskoler, og utdanningen fører frem til graden bachelor i militære studier. Vår visjon er: «Utdanning for Luftforsvarets fremtid»

Luftkrigsskolen er tildelt midler gjennom sentral forskning og utvikling i Forsvarets høgskole til et 3-årig PHD-stipendiat knyttet til prosjektet Targeting. Mer spesifikt betyr det å forske på hvilke mål det er mest hensiktsmessig å påvirke hos en motstander, og hvordan selve målutvelgelsesprosessen bør gjennomføres. Det har vært en rekke teoretiske perspektiver knyttet til dette de siste 100 årene, og doktorgraden vil mer spesifikt knytte seg til teorien/konseptet Joint All Domain Operations (JADO) for å se hvilke deler av JADO som er hensiktsmessig for Norge å implementere for å anvende militære kapasiteter (fellesoperasjoner) på en klok måte. Dette prosjektet er utviklet ved seksjon for luftmakt og luftmilitær ledelse. Prosjektleder er Dag Henriksen. Stillingen er uten pliktarbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive doktorgradsavhandling om tema militære fellesoperasjoner og konseptet Joint All Domain Operations
 • Delta i undervisning ved Forsvarets Høgskole
 • Bidra til faglige arrangementer ved Luftkrigsskole
 • Engasjere seg aktivt i det faglige miljøet ved skolen og bidra til offentlig debatt og formidling
 • Medvirke i søknader om prosjektmidler

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende kompetanse i statsvitenskap, militære studier eller annen relevant disiplin
 • Svært gode ferdigheter i et skandinavisk språk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for BEGRENSET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Arbeids- og undervisningserfaring fra forsknings- eller utdanningsinstitusjoner
 • Vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner innenfor fagfeltet
 • Kjennskap til eller erfaring fra Forsvaret

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • God helhetsforståelse
 • Ryddig og strukturert

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et tradisjonsrikt og hyggelig forskningsmiljø
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet med mulighet for trening i arbeidstidenStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ (med forbehold om godkjent lønn) som stipendiat kode 1017, lønnstrinn 55–60 (for tiden kr. 499 500– 543 500 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. Annen lønnsplassering kan vurderes for særlige kvalifiserte søkere. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Annen relevant informasjon

 • Ansettelse er betinget av at søkeren blir tatt opp på et godkjent doktorgradsprogram ved en norsk eller utenlandsk institusjon
 • Med søknaden skal det vedlegges CV, vitnemål, eventuell publikasjonsliste, referanser og en prosjektskisse om avhandlingstema på maks 8 sider
 • Søkeren må være forberedt på å sende inn 5 eksemplarer av relevante publikasjoner for vurdering

Dette ser vi etter

Våre kjerneverdier

Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

Trenger kompetanse fra mange fagfelt

Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.

Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Søknadss­prosessen

Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

Grundige vurderinger

Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

Sikkerhets­klarering

Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Offentlig søkerliste

Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

Utvidet søkerliste

Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Ansattgoder

Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • To timer trening i arbeidstiden per uke.

Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Dag Henriksen (Oberstløytnant), Telefon: 952 33 878
Powered by Labrador CMS