LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis i psykologi

Søknadsfrist: 25.09.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en stilling som førsteamanuensis i psykologi.

Med beliggenhet i Oslo sentrum har studiet storbyen som arena for læring med et fokus på blant annet etnisk tilhørighet, menneskelig og kulturelt mangfold, mangeartede familie- og bomønstre, rus- og voldsproblematikk og betydningen av utfoldelse og delaktighet for psykisk og fysisk helse.

Instituttet har 90 medarbeidere, ca 1500 studenter og representerer det største fagmiljøet i Norge innenfor det sosialfaglige feltet.

Arbeidsoppgaver:

 • psykologfaglig/tverrfaglig forskning med relevans for sosialt arbeid og barnevern
 • undervisning i psykologi
 • veiledning og oppfølging av studenter
 • undervisning i ferdighetstrening og kommunikasjon
 • pedagogisk utviklingsarbeid
 • faglig administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

Du må ha

 • doktorgrad innen psykologfaglig relevant fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • utdanning som psykolog
 • kompetanse innenfor veiledning
 • gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner
 • gode pedagogiske ferdigheter. Har du ikke praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen 2 år.

Du bør ha

 • klinisk erfaring
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • god evne til å koordinere både faglige og administrative oppgaver
 • god evne til tverrfaglig samarbeid
 • et stort faglig engasjement med genuin interesse for fagområdet
 • god digital kompetanse

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som Førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr deg

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende undervisnings- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis, årslønn 553 500-714 000. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Når du søker elektronisk på stillingen må du laste ned.

 • CV
 • attester
 • vitnemål (alle sider)
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • vitenskapelige arbeider fra de siste 6 år

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å klikke på «søk stillingen». Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: [email protected] .

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, tlf: 959 67 244
 • Nestleder, Lise Kleppe, tlf: 932 21 294

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/05795

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS