LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i innovasjon og/eller entreprenørskap

Søknadsfrist: 01.10.2021

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer her.

Er ditt interessefelt innenfor innovasjon og entreprenørskap, og du har en relevant doktorgrad? Ønsker du å bidra i utviklingen av dette fagområdet?

Om stillingen

Ved Handelshøgksolen, kontorsted Bodø, skal vi ansette 1-2 førsteamanuenser i innovasjon og/eller entreprenørskap. Som ansatt vil du være en del av et ambisiøst og bredt nasjonalt/internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø ved Faggruppe innovasjon og entreprenørskap. Du får jobbe med forsknings-, undervisnings-, utviklings-, og veiledningsoppgaver på bachelor- , master- og PhD-nivå.

Vi ønsker at den som ansettes skal bidra til faggruppens forskningsområder. Viktige forskningstema er relatert til etablering og fremvekst av nye virksomheter og deres rolle i samfunnet, innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet i ulike sektorer, samarbeid for innovasjon og entreprenørskap, samt innovasjon og entreprenørskap knyttet til sirkulær økonomi, bærekraft og utdanning.

Handelshøgskolen har aktiviteter i Bodø, Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal. Som ansatt har vi ett kontorsted, men bidrar ved øvrige studiesteder etter behov.

Arbeidsoppgaver

Som kollega forventes det at du bidrar aktivt til:

 • undervisning og veiledning
 • videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor fagområdet
 • forskning på høyt internasjonalt nivå
 • eksisterende forskningsnettverk både eksternt og internt
 • å initiere og skaffe til veie finansiering for ny forskning innen fagområdet
 • videre utvikling av fagmiljøet
 • nettverksbygging med regionalt, nasjonalt og internasjonalt nærings- og samfunnsliv

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk doktorgrad i innovasjon, entreprenørskap eller annet relevant fagområde. Alternativt utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske.
 • Undervisningserfaring fra universitet/høyskole og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Hvis du ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må du skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Forskningserfaring på høyt internasjonalt nivå innenfor innovasjon og/eller entreprenørskap.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (ev. annet skandinavisk språk) og engelsk. Om du ikke behersker norsk (ev. annet skandinavisk språk) på søknadstidspunktet, må dette kravet oppfylles i løpet av 2 år.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet. Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt. Omfanget vurderes i forhold til når doktorgrad ble levert.
 • Erfaring med internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering.
 • Erfaring fra utvikling, undervisning og veiledning på bachelor-, master- og PhD-nivå, og erfaring med aksjonsbaserte- og entreprenørielle undervisningsmetoder.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner, med fokus på pedagogisk utvikling og fornying av fagene.
 • Interesse for digitalisering i undervisningen og pedagogisk utvikling med studentaktive læringsformer.

Personlige egenskaper/egnethet

 • God gjennomføringsevne og kunne håndtere flere ulike oppgaver samtidig.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer.
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuelt prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • for faglige spørsmål faggruppeleder Karin Wigger tlf. + 47 75 51 78 59, [email protected]
 • for administrative spørsmål kontorsjef Ellen Abelgård tlf. + 47 75 51 76 68, [email protected]

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.10.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30122203

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS