LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis innen ambulatorisk praksis med hest

Søknadsfrist: 31.12.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Hestekliniker søkes!

Om stillingen

Ved NMBU – Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, er det fra 01.03.2022 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen ambulatorisk praksis med hest.

Stillingen vil i stor grad være selvstendig og omfatte utkjørende praksis fra Dyresykehuset – hest (DSH), både for oppfølging av pasienter behandlet ved dyresykehuset og undersøkelse/behandling av andre hester på stall.

Veterinærstudenter i klinikktjeneste vil delta i praksisen, og veiledning av disse vil være en viktig oppgave.

I stillingen vil man inkluderes i det faglige miljøet ved dyresykehuset og også bistå med klinisk arbeid ved behov. Det må påberegnes deltagelse i vaktordning, administrative oppgaver samt forskningsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for drift av ambulatorisk praksis ved DSH.
 • Administrere og delta i ambulatorisk vakt ved DSH.
 • Etablere eksternfinansiert forskning relevant for fagområdet, og/eller å etablere forskningssamarbeid med eksisterende forskningsgrupper.
 • Veiledning av stipendiater og fordypningsstudenter.
 • Undervisning av studenter og veiledning av veterinærer i kliniske utdanningsstillinger.
 • Ved behov utføre klinisk arbeid inne på hospitalet, primært halthetsutredninger.
 • Ved behov delta i vakten på hospitalet.
 • Andre administrative oppgaver.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Doktorgrad med relevans til hestepraksis.
 • Bred klinisk erfaring innen hestepraksis og praktisk undervisning.
 • Gode språkkunnskaper, muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Førerkort klasse B.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Følgende erfaring og kvalifikasjoner vektlegges:

 • Bred erfaring med akuttpraksis.
 • Førerkort klasse BE.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Høy motivasjon for klinisk arbeid samt forskningsvirksomhet, og et sterkt ønske om videre faglig utvikling.
 • Høy motivasjon for undervisning og veiledning.
 • Stor grad av fleksibilitet og variasjon i arbeidsoppgaver.
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • En positiv og løsningsorientert innstilling.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 61 – 77) (NOK 553 500 – 752 800), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 31.12.21

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/05600 til NMBU, Fakultet for Institutt for sports- og familiedyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS