Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis II innen livsløpsanalyser og miljødokumentasjon

Søknadsfrist: 27.09.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig stilling som førsteamanuensis II innen livsløpsanalyser og miljø­dokumentasjon. Stillingens omfang representerer 20 % av et års­verk, og det tilsettes for 5 år med mulighet til forlengelse.

Den som ansettes vil inngå i en tverrfaglig gruppe knyttet til fakultetets studie­programmer i fornybar energi, og fakultetet har i tillegg et bredt spekter av forskning og undervisning hvor livsløpsvurderinger er eller kan være viktig.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i emnene FORN220 (Livsløpsvurderinger – miljøeffekter av energi- og avfallsystemer) og FORN350 (Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser)
 • Videreutvikling av undervisningen ved MINA innen analyse av miljø- og ressurseffekter av energi- og avfallssystemer og sirkulær økonomi
 • Veiledning av mastergradsoppgaver

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Doktorgrad innenfor livsløpsanalyser og miljødokumentasjon
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av
 • «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
  • Evne til å undervise på et skandinavisk språk

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • God kjennskap til energi- og avfallssektoren i Norge
 • Forskningserfaring innen analyse av miljø- og ressurseffekter av energi- og avfallssystemer inklusive sirkulær økonomi
 • Evne til å skape faglig aktivitet i form av prosjekter og ideer for masteroppgaver o.l.

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.

Du må:

 • Ha evne til å begeistre studenter
 • Trives i veilederrollen
 • Ha gode evner til samarbeid

NMBU ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Torjus Folsland Bolkesjø, seksjonsleder, tlf: +47 99516017, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 27.09.2020

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/03615 til NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 27.09.2020.

Søk stillingen