LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis II i skuespill med spesialisering i musikkteater

Søknadsfrist: 20.05.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Institutt for scenekunst, School of Arts, Design, and Media

Institutt for scenekunst består i dag av 36 ansatte, og tilbyr i dag BA i dansekunst, BA musikkteater og BA skuespill for til sammen 220 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media som i dag også inkluderer Institutt for musikk, Westerdals institutt for film og medier og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design.

School of Arts, Design, and Media er med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og praksis.

Om stillingen

Vi har ledig 20 prosent åremålsstilling som førsteamanuensis II innen skuespill med spesialisering i musikkteater ved Institutt for scenekunst. Åremålstiden er fire år med mulighet for forlengelse. Ønsket oppstartsdato er 01.10.21.

Arbeidet er fordelt over ett studieår der det er åpning for å tilpasse undervisningen andre oppgaver vedkommende måtte ha i sin hovedstilling. Vi ser etter søkere som har en moderne og oppdatert forståelse av musikkteaterbegrepet i bred kontekst og som har interesse for å videreutvikle sjangeren og pedagogikk i sjangeren, sammen med fagmiljøet og studentene.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging av egen undervisning i tråd med gjeldende studieprogrambeskrivelse
 • Teoretisk og praktisk undervisning i skuespillerarbeid både gjennom tekst og sang
 • Undervisning og veiledning i metodisk skuespillerarbeid rettet mot musikkteater
 • Sette seg inn i og bruke høyskolens digitale læringsverktøy
 • Kunne bidra i årlig emnerevisjon i tråd med gjeldende lovverk og regler
 • Kunne bidra inn i et tverrfaglig felleskap med sang- og dansepedagoger om utvikling av musikkteater som genre
 • Kunne undervise i basiskompetanse, så vel som i fremføring- og formidlingsfag.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • Høyeste utdanning i skuespillerfag (gjerne med spesialisering mot musikkteater), og/eller regifaglig utdannelse/erfaring rettet mot musikkteater.
 • Oppdatert, fersk og praktisk bransjekompetanse på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Kompetansenivå må dokumenteres
 • Erfaring med undervisning/formidling

Søker bør også ha:

 • kjennskap til arbeid i universitet- og høyskolesektoren

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven. Åremål for undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet er hjemlet i UH-loven §6-4. Anvendelsen av II-stilling når den ansatte er i annen hovedstilling er hjemlet i UH-loven §6-6.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Dersom søker tidligere er kompetansevurdert i universitets- og høyskolesektor, legg ved bekreftelse
 • Liste over kunstneriske arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime innen relevant fagområde.

Formkrav til søknaden

I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål (med lenke til vitnemålsportal), og dokumentasjon av vitenskapelig/kunstnerisk kompetanse og relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over vitenskapelig/kunstnerisk virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 10 vitenskapelige/kunstneriske arbeider/publikasjoner.

Alle søkere bør sette seg inn i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Vurderingskriterier

Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Høyskolen Kristianias innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.Innstillingsutvalget skal innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet.

Rektoratet ved Høyskolen Kristiania er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 20.05.21

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS