LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis i Innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 12.10.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Economics, Innovation, and Technology

School of Economics, Innovation, and Technology leverer forskning og studieprogrammer på bachelor og masternivå, og vil snart etablere et doktorgradsprogram i teknologi. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.

Avdelingen øker tilbudene på nett og tilbudene innen etter- og videreutdanning i samarbeid med arbeidslivet. Avdelingen har godt etablerte forskningsgrupper og forskningslaber på høyt internasjonalt nivå.

Den som ansettes i den utlyste stillingen forventes å bidra til at Høyskolen Kristiania når sitt mål om å bli Norges første uavhengige universitet. Dokumentert faglig formidling og publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Stillingen medfører oppgaver innen forskning, undervisning, fagutvikling, og veiledning på bachelornivå, masternivå og ph.d.-nivå. Den tilsatte vil ha emneansvar for ulike emner innen innovasjon, entreprenørskap og strategi, og vil bidra i høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer. Dette innebærer kvalitetssikring av emner, i tillegg til egne undervisningsoppgaver. Kandidaten må beherske engelsk, og de er en fordel med kjennskap til skandinavisk språk.

Krav til søker:

Kandidaten bør ha fagbakgrunn innen businessfeltet. Mer bestemt må kandidaten ha dybdekunnskap innfor innovasjon, entreprenørskap og strategi. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet relevant for stillingen vil bli tillagt vekt. Erfaring med undervisning og formidling av fagstoff er ønskelig. Relevant erfaring fra arbeidslivet er også ansett positivt.

  • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
  • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
  • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
  • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
  • Dokumentert kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid (for søkere til professorstilling)

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning, tidligere stillinger, forsknings- og undervisningsvirksomhet og administrativ og annen relevant erfaring. Søknader må være skrevet på norsk / skandinavisk eller engelsk.

Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon. Høyskolen Kristiania forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner.

Søknadsfrist er 12.10.2021

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.Kvinner oppfordres til å søke.

Har du spørsmål vedrørende stillingen?

Vennligst ta kontakt med:

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS