LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor i markedsføring

Søknadsfrist: 15.01.2022

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Communication, Leadership, and Marketing består av Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, samt Institutt for markedsføring. Avdelingen har et aktivt fagmiljø innen utdanning, forskning og formidling, og leder høyskolens faglige arbeid i utviklingen av en tverrfaglig PhD in Communication and Leadership. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Den utlyste stillingen sorterer under Institutt for markedsføring som består av ca. 60 ansatte, og tilbyr åtte studieløp for 1 600 studenter i Oslo og Bergen, samt nettstudier. Instituttet er et av Norges ledende fagmiljøer innen markedsrelaterte fag med et aktivt forskningsmiljø.

Vi søker nå en ny medarbeider i 100% stilling. Vi har et allsidige, produktivt og hyggelige fagmiljø. Hovedarbeidsstedet vil være Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskningsrelatert og faglig utviklingsarbeid
 • Møter med fagstab og instituttleder

Det er ønskelig at den som ansettes snakker et skandinavisk språk og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til stilling som Førsteamanuensis

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Kjennskap til verktøy og metoder innen markedsføring

Krav til stilling som Høyskolelektor/Førstelektor

 • Norsk mastergrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk mastergrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Kjennskap til verktøy og metoder innen markedsføring
 • For tilsettelse som førstelektor kreves i tillegg dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Kandidaten vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven. Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Videre legges det vekt på

 • Relevant erfaring fra bransjen
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og bidrag til et konstruktivt arbeidsmiljø, samtidig som du er selvstendig og pålitelig
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • Kompetanse innen digital markedsføring er et pluss

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søknad, attester, og vitnemål inkl. karakterutskrift fra høyere utdanning lastes opp i vår søknadsportal:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens pedagogiske plattform kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler i Bergen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist. 15 januar 2022

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen?

For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS