LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Vikariat førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen sykepleie

Søknadsfrist: 30.11.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 220 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen sykepleie ved Fakultet for helse- og sosialvitskap – campus Haugesund

Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Fagseksjon for bachelor i sykepleie ved campus Haugesund, i perioden 01.01.2022 til 30.06.2023

Stillingene vil ha arbeidssted ved campus Haugesund, men noe undervisning og veiledning ved andre fagseksjoner og studietilbud ved instituttet må påregnes.

Arbeidsoppgavene omfatter kunnskapsbasert undervisning om sykepleie ved akutte, kritiske og kroniske helseutfordringer innenfor psykisk helsetjeneste og rusomsorg og generell kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kompetanse innenfor akuttmedisin og somatikk kan også være aktuelt.

Ved Fakultet for helse og sosialvitskap utføres praksisnær forskning av høy internasjonal kvalitet som svarer på utfordringer innen helse- og velferdstjenestene. Det er ønskelig at den som tilsettes er engasjert i forskning som svarer på utfordringer innen helse- og velferdstjenestene og er aktivt deltakende innenfor de forskningsprofilene som er gjeldende ved fakultetet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Kunnskapsbasert undervisning, veiledning og vurdering innenfor emner knyttet til fagseksjonens studieprogram
 • Veilede i praktiske studier, prakitsk ferdighetstrening og simuleringsøvelser
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering og emnerelaterte oppgaver
 • Bidra til forskning i samsvar med fakultetes forskningsprofiler

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • For tilsetting som førsteamanuensis/førsteamanuensis er kravene grunnutdanning i sykepleie og avlagt ph.d-grad/dokumentasjon på førstelektorkompetanse
 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha grunnutdanning i sykepleie og relevant mastergrad/hovedfag
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk
 • Relevant pedgogisk kompetanse som PPU eller høgskolepedagogikk
 • Klinisk erfaring og praksisnær kompetanse fra psykisk helsetjeneste og rusomsorg eller generell kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Forskningskompetanse innenfor tematikk av relevans for instituttet
 • Erfaring med digitale læringsverktøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant forskningserfaring, herunder prosjektutvikling, resultatformidling og internasjonalt samarbeid
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Positiv innstilling og evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • Engasjerende formidler
 • Selvstendig og ansvarlig
 • For søkerer uten førstekompetanse vil interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse bli vektlagt.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

Faste stillinger: For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

For midlertidige stillinger: For førsteamanuensis kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Else Cathrine Rustad, tlf 52 70 27 46e-post [email protected]

2) Instituttleiar Georg Førland, tlf 52 70 26 36e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS