Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / høgskolelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 18.06.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Professor/Dosent/Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor/Høgskolelærer i fagområde

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig inntil 100% midlertidig stilling som Førsteamanuensis/høgskolelektor i spesialpedagogikk med oppstart 1.august 2020. Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk på Lillehammer.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning, veiledning og sensurering på spesialpedagogiske emner både på bachelor- og masternivå.
 • Studieplanlegging og emneansvar både på bachelor- og masternivå.
 • Bidra til faglig utvikling og nettverksbygging
 • Bidra til utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø

Vi søker en medarbeider som skal arbeide med:

 • Undervisning, veiledning og sensurering
 • Studieplanlegging og emneansvar

Og som videre skal bidra til:

 • faglig utvikling og nettverksbygging
 • utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø

Spesialpedagogikkmiljøet har en bredt sammensatt studieportefølje på både bachelor- og masternivå, både norsk- og engelskspråklige emner.

Tilgjengelige ressurser i fagmiljøet utnyttes etter den enkeltes kompetanse og interesser, men alle må tidvis sette seg inn i nye områder. Alle underviser, veileder og sensurer på alle nivå.

Det forventes at den som ansettes går inn i det faglig fellesskapet og bidrar til å ivareta vår studieportefølje med engasjement for kvalitet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves pH. D. innen relevant fagområde
 • For ansettelse som høgskolelektor kreves avlagt mastergrad i spesialpedagogikk/pedagogikk eller tilsvarende
 • Spesialpedagogikk/pedagogikk eller annet relevant fagområde

Erfaringskompetanse

 • Må ha spesialpedagogisk kompetanse
 • Bør ha lang og bred erfaring fra praktisk-pedagogiske virksomheter
 • Ønskelig med erfaring som foreleser/kursholder/faglig formidler

Personlig kompetanse

 • God formidlingsevne – både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Språk

 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling.

Siden dette er en midlertidig stilling skal ikke søkerne vurderes av sakkyndig komité. Søkere som søker stilling som Førsteamanuensis, må dokumentere kompetansen for å få ansettelse som Førsteamanuensis.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 10087høgskolelektor eller 10117Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se inn.no

Søk stillingen