LEDIG STILLING VED OSLOMET

Undervisnings- og forskningsstilling i engelskdidaktikk

Søknadsfrist: 27.02.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

OsloMet søker deg som har lyst til å utdanne morgendagens lærere. Vi ser etter en person som brenner for å undervise studenter og som kan bidra med aktuelle forskningsprosjekter knyttet til språkdidaktikk og profesjonsutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i engelskdidaktikk i perioden 01.08.24 til 31.07.25. 

Les mer om våre forskningsgrupper på nettsidene for instituttet. 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanninger
 • følge opp studenter i praksis
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • gjennomføre og formidle eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Jfr. fakultetets retningslinjer gis det normalt ikke FoU-tid det første ansettelsesåret som midlertidig. Instituttleder kan i særskilte tilfeller tildele FoU-tid til midlertidig ansatte.

Kvalifikasjonskrav

 Til stilling som førsteamanuensis kreves:

 • doktorgrad eller tilsvarende i engelsk/ engelskdidaktikk

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Til stilling som førstelektor kreves:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling i engelsk/engelskdidaktikk
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

For begge stillingskategorier gjelder følgende krav:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på

 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå i lærerutdanning
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og/eller erfaring fra skole- eller utdanningsfelt
 • erfaring fra partnerskapsarbeid, som f.eks. Dekomp og universitetsskolesamarbeid
 • erfaring fra praksisveiledning og organisering
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • at man i denne midlertidige stillingen kan utføre alle tillagte arbeidsoppgaver fra studiestart

Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som førstespråk, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

Vi ønsker deg som har

 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet i seksjonen
 • god evne til å engasjere deg i faglig utvikling og omstillingsprosesser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • mulighet til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, ltr. 63-74 tilsvarende kroner 615 700,- - 745 000,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter i tillegg til annet du tenker er relevant for stillingen:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

For førsteamanuensis:

 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

For førstelektor:

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Mali Norvalls, studieleder, e-post: malnor@oslomet.no
 • Siri Mohammad-Roe, seksjonsleder engelsk, e-post: sirmoh@oslomet.no 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Referansenummer: 24/07112

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS