LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningssjef – Mobilitet og samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 21.03.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Vil du være med å utvikle løsninger for norsk næringsliv og offentlig sektor?

Til avdeling Mobilitet og samfunnsøkonomi i SINTEF Community søker vi en tydelig og samlende leder, som skal være en drivkraft for ledelse av tverrfaglig forskning innenfor bærekraftig mobilitet, bytransport, digitalisering, transportmodellering og samfunnsøkonomi. Vi er 35 forskere innenfor ingeniørfag, teknologi og naturvitenskap, samfunnsvitenskap og økonomi. Avdelingen har mye oppdragsforskning for offentlig sektor, og et økende samarbeid med næringslivet. Avdelingens ambisjoner er videre utvikling og vekst. Forskningssjefen inngår som en del av ledergruppen ved SINTEF Community, og rapporterer til konserndirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Sammen med resten av SINTEF Communitys ledergruppe ha ansvar for utvikling og realisering av mål og strategier
 • Utvikle og følge opp økonomiske og faglige mål for avdelingen og instituttet
 • Bidra til å styrke instituttets posisjon og innsats, gjennom strategisk arbeid av betydning for hele SINTEF
 • Bidra i markedsarbeid for SINTEF Community samt sikre avdelingens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i SINTEF
 • Lede arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere innenfor avdelingens fagområder
 • Følge opp avdelingens medarbeidere og videreutvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med forskningsledere og øvrige ansatte
 • Lede, motivere og videreutvikle et godt lederteam i avdelingen
 • Utvikle gode forskningsledere og ledertalenter
 • Bidra til synlighet av SINTEFs forskning på området og kommunikasjon rundt våre prosjekter

For oss er det viktig at du:

Er en samlende og tydelig leder med høyere utdanning på minimum masternivå innenfor ett eller flere av avdelingens fagområder. Du kan vise til betydelig ledererfaring, har sterk faglig integritet og god innsikt i og kunnskap om oppdragsforskning. Du er vant til å arbeide strategisk, lede i endring og omstilling samt lede gjennom andre, hvor du setter klare mål og oppnår resultater. Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Videre er du kommersielt anlagt, har gjerne erfaring fra markedsarbeid og du har et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • God støtte i lederrollen og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret som en av de mest attraktive arbeidsgivere i Norge i en årrekke, og senest i fjor
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø
 • Helt spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte konserndirektør i SINTEF Community, Siri Hunnes Blakstad, tlf. 906 45 419, eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS