LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsleder - Industriell sikkerhet og pålitelighet

Søknadsfrist: 11.06.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.

Vil du lede våre forskere innen sikkerhet og pålitelighet, og gjennom god forskningsledelse bidra til teknologi for et bedre samfunn? SINTEF Digital i Trondheim søker forskningsleder til forskningsgruppen for Industriell sikkerhet og pålitelighet. Vi jobber med forskning og forskningsbasert rådgivning innenfor industriell og teknisk sikkerhet, risiko- og barrierestyring, pålitelighet av sikkerhetskritiske systemer, digital transformasjon og interoperabilitet, samt risiko- og sårbarhetsanalyser av kritisk infrastruktur. Vi har i stor grad prosjekter innenfor petroleumsbransjen, men ønsker å posisjonere oss innenfor flere deler av energibransjen, spesielt hydrogen. Våre prosjekter er alltid i tett samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i flerfaglige grupper.

Nå leter vi etter en engasjert og samlende forskningsleder som skal lede og videreutvikle teamet vårt, samtidig som du vil ha tid til egen forskning. Som forskningsleder har du personalansvar for medarbeiderne i forskningsgruppen, og du vil ha ansvar for å sørge for den nære og daglige ledelsen av gruppen. Du vil være en drivkraft for faglig utvikling innenfor vårt forskningsområde og av hver enkelt medarbeider. Ledelse utøves både strategisk og gjennom prosjektledere og eget faglig arbeid. Teamet er i dag en del av en større forskningsgruppe, men skal nå etableres som en egen, og vi har ambisjoner om videre vekst. Du vil bli en del av et sterkt og godt faglig miljø med stor frihet til å utforme din egen arbeidshverdag. Dine oppgaver vil være varierte og utfordrende, og gjerne kombinere både fag, ledelse, salg og formidling.

Forskningsleder rapporterer til forskningssjef og inngår som en del av ledergruppen ved avdeling Software Engineering, Safety and Security. Avdelingen består for tiden av fem forskningsgrupper, og med denne som ny gruppe blir det totalt seks. Arbeidssted er Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Lede, utvikle og koordinere forskningsgruppen
 • Ta aktiv del i markeds- og søknadsarbeid
 • Utvikle, implementere og følge opp markeds- og faglige strategier, herunder handlings- og utviklingsplaner
 • Sikre forskningsgruppens synlighet i relevante nettverk, kanaler og arenaer, både internt og eksternt
 • Skaffe og lede egne prosjekter
 • Utøve egen forskning i samarbeid med kolleger og partnere
 • Utvikle gruppens samlede kompetanse, samt den enkelte medarbeider
 • Definere behov for, og ha ansvar for, rekrutteringsprosesser
 • Delta aktivt og konstruktivt i avdelingsledelsen

For oss er det viktig at du:

Har lyst til å være leder og er en lagbygger med initiativ, energi, engasjement og interesse for ledelse og folk. Du har faglig tyngde gjennom en doktorgrad og arbeidserfaring fra forskning, næringsliv eller offentlig sektor. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og privat sektor. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt. Du må kunne sikkerhetsklareres.

Hos oss får du:

 • Jobbe i et faglig solid arbeidsmiljø som er internasjonalt anerkjent
 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent fagmiljø
 • Utnytte og utvide nettverk av forskere og ledere i SINTEF og våre samarbeidspartnere
 • En dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • Inngå i ledergruppen i avdelingen
 • Et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS