LEDIG STILLING VED OSLOMET

Forskningssjef til By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Søknadsfrist: 07.08.2022

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet - storbyuniversitetet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig, og ha høy kvalitet.

NIBR søker forskningssjef til Avdeling for velferd, demokrati og offentlig forvaltning

Avdelingens kjernekompetanse er forankret i kunnskap om organisering av offentlig sektor og dennes betydning for politisk deltakelse, politisk styring, politikkens innhold og ansvars- og oppgavefordeling.

Vi ser etter en samfunnsengasjert person som sammen med forskerne ønsker å utvikle avdelingens kompetanseområde og NIBRs forskning. Stillingen krever solid samfunnsvitenskapelig forskningserfaring, gode lederegenskaper og miljøskapende evner. Forskningssjefen inngår i instituttets ledergruppe.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • lede arbeidet med avdelingens faglige strategier og planer
 • bidra til å sikre en solid prosjektportefølje i avdelingen
 • kvalitetssikre søknader, prosjekter og publikasjoner
 • være aktiv på arenaer som er strategisk viktige for avdelingen og instituttet
 • legge til rette for et godt arbeidsmiljø
 • bidra til et faglig og økonomisk bærekraftig institutt
 • bidra i utviklingen av instituttet i samarbeid med resten av ledergruppa

Vi ønsker en utadvendt, engasjert og motiverende leder, som er faglig ambisiøs og som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Evne til samarbeid og nettverksbygging er viktige egenskaper vi også ser etter. Det vil i perioder kunne være høyt tempo og knappe tidsfrister, og den som tilsettes må kunne håndtere dette godt. Det vil også vektlegges evne til å arbeide nøyaktig, selvstendig og resultatorientert.

Det kreves:

 • samfunnsvitenskapelig utdanning med relevant doktorgrad eller relevant erfaring på minimum forsker 2 nivå
 • erfaring fra oppdragsforskning innenfor avdelingens forskningsområder
 • god kunnskap om oppdragsmarkedet
 • godt faglig nettverk
 • gode lederegenskaper
 • gode samarbeidsegenskaper
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk (C1-nivå) og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter
 • god økonomiforståelse og erfaring med budsjettarbeid
 • erfaring fra å delta i det offentlige ordskifte

Vi tilbyr:

 • mulighet for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • rom for egen forskning
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

 • stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som forskningssjef, stillingskode 1111: 776 900-919 700 avhengig av kvalifikasjoner
 • stillingen er på åremål for fire år, med mulighet for fornyelse. Det tilbys fast stilling som forsker etter avsluttet åremål

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester

Søknaden må være skrevet på norsk og resten av dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/04848

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS