Spennende jobbmulighet i Divisjon for miljø og naturressurser ved NIbio!

Forskningssjef / avdelingsleder - hydrologi og vannmiljø

Søknadsfrist: 24.11.2020

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling hydrologi og vannmiljø
utfører forskning og oppdrag innen bl.a. hydrologi, grunnvann, vannkvalitet, akvatisk biologi, avløpsløsninger, helhetlige nedbørfeltanalyser, miljøstatistikk, tiltak i vannstrengen, og tar i bruk ulike modeller for å forutsi effekter av klima- og arealbruksendringer på vannmiljøet.

Nøkkelinformasjon

Divisjon for miljø og naturressurser trenger ny leder for en forskningsavdeling med omkring 20 ansatte som arbeider med hydrologi og vannmiljø, særlig knyttet til miljøpåvirkning fra landbruk, utbygging og drift av samferdselsanlegg og annen arealbruksendring.

I tillegg til forskning, har avdelingen en relativt høy aktivitet på oppdragsmarkedet innenfor disse områdene.

Vi søker en drivkraft for en avdeling med høy faglig standard og anerkjent kvalitet som kan møte forskningsutfordringer knyttet til avdelingens arbeidsområde.

Stillingen kan forventes å kreve halvparten av tiden til ledelse, mens den resterende tiden stilles til rådighet for egen faglig aktivitet.Arbeidssted er Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • Faglig, økonomisk og administrativ ledelse av avdelingen
 • Personalansvar for avdelingens ansatte
 • Organisere og utvikle avdelingens faglige virksomhet, inkludert kvalitetsstyring
 • Delta i divisjonens ledergruppe
 • Utvikle avdelingens prosjektportefølje
 • Bidra til formidling og publisering av avdelingens arbeid og kompetanse
 • Utvikle og vedlikeholde fagnettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Relasjonsutvikling mot forvaltning, næringsliv, oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen hydrologi og vannmiljø, fortrinnsvis med doktorgrad, og minimum på masternivå
 • Solid faglig og vitenskapelig kompetanse og erfaring innen avdelingens fagområde
 • God erfaring med prosjektakkvisisjon og -ledelse
 • Godt fagnettverk
 • Arbeidsspråket er norsk. Ved ansettelsestidspunktet kreves norskkompetanse som ansees å være tilstrekkelig for å beherske norsk som arbeidsspråk innen ett år.
 • Gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra personalledelse utover prosjektledelse
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid
 • God kjennskap til forsknings- og oppdragsmarkedet
 • Kunnskap om forvaltningssystemet i Norge

Personlige egenskaper

 • God gjennomføringsevne
 • Motiverende og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og -vilje
 • Selvstendig

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forskningssjef kode 1111, lønnstrinn 73 - 83 (kr 682.000 - 887.000 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Divisjonsdirektør Roald Sørheim, tlf +47 900 94 486 eller
 • Forskningsleder Øistein Vethe, tlf +47 918 62 849

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS