Spennende jobbmulighet ved Møreforsking AS!

Forskningsleder for gruppen Bærekraftig hav og kyst

Søknadsfrist: 21.04.2024

Møreforsking

Møreforsking er et marint forskningsinstitutt med mål om å skape bærekraftig utnyttelse og produksjon av eksisterende og nye ressurser fra havet. Våre forskere leverer forskning og innovasjon i nært samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Møreforsking har stor faglig bredde og arbeider for å finne bærekraftige løsninger på sentrale samfunnsutfordringer som bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. Vår styrke er tverrfaglig kunnskapsutvikling og formidling. Vi jobber for å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte kunnskapsbehov som kundene våre har. Vi tilbyr et spennende forskningsmiljø med mulighet for faglig utvikling, hvor vi driver med både oppdragsforskning og egeninitierte forskningsprosjekt. Møreforsking har i dag 35 ansatte og er i vekst. Vi har kontorer i Ålesund (hovedkontor), Molde og Kristiansund. Instituttet skal være allmennyttig og det skal ikke deles ut utbytte eller andre utdelinger til aksjonærene. Overskudd som blir skapt gjennom virksomheten skal brukes til realisering av instituttets allmennyttige formål.

Møreforsking er et forskningsinstitutt som driver forskning på marine ressurser og råvarer; fra hav til bord. Vi arbeider tett sammen med næringsliv, klynger, offentlig sektor og andre kompetansemiljø langs hele den marine verdikjeden.

Møreforsking har ledig stilling som forskningsleder for gruppen Bærekraftig hav og kyst. Stillingen er en viktig stilling i organisasjonen. Som forskningsleder har du resultatansvar for forskningsområdet og inngår i selskapets ledergruppe. Du har ansvar for å utarbeide og iverksette forskningsgruppens strategi i samsvar med instituttets overordnete strategi. Personalansvar ligger i stillingen. Forskningslederrollen er i utgangspunktet en lederfunksjon, men egen forskning inngår som en del av jobben.

Gruppen består i dag av 12 forskere der 10 har PhD og to er i PhD-utdanning. Gruppen er i vekst. Forskningen er rettet mot bærekraftig utnyttelse og produksjon av ressurser i havet og kystsonen (både kommersielle arter, lavtrofiske arter og nye arter), økosystemforståelse, fiskeri/fangst, akvakultur, fiskehelse, IMTA og utnyttelse av sjøarealene. Møreforsking har egne laboratoriefasiliteter både anlegg for levende marine organismer lokalisert ved Atlanterhavsparken i Ålesund og laboratorium for kjemiske og molekylærbiologiske analyser på NMK.

Forskningsporteføljen omfatter en rekke prosjekter, fra mindre for- og kvalifiseringsprosjekter til store forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Horisont Europa, samt direkteoppdrag og samarbeidsprosjekter med næringsliv og andre forskningsmiljøer.

Vi ser etter deg som har faglig tyngde og integritet innenfor noen av våre forskningsområder, har ledererfaring og trives med å bidra til at andre utvikler seg og lykkes i forskerrollen.

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Veilede, samt drive frem og stimulere til initiering og ide- og prosjektutvikling innenfor Møreforskings satsingsområder sammen med ledergruppen. 
 • Utvikle og gjennomføre faglig strategi for gruppen som støtter selskapets overordnete mål og krav. 
 • Faglige og økonomiske leveranser. 
 • Porteføljebygging iht. strategiske mål (budsjett). 
 • Strategisk sammensetning av prosjektportefølje som svarer opp selskapets overordnete mål og strategi (f.eks. bidrag/oppdrag/internasjonal).
 • Faglig utvikling av forskere og teknisk personell. 
 • Vitenskapelig publisering og formidling.
 • Representere Møreforsking utad.

Kompetansekrav: 

Det kreves avlagt doktorgrad / PhD for stillingen fortrinnsvis innenfor kjerneområder for Møreforsking. Manglende PhD kan unntaksvis fravikes og til en viss grad kompenseres ved annen dokumentert og særlig relevant realkompetanse, egenskaper og egnethet. Dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle ut fra en helhetsvurdering.

 • Bred operativ forskningserfaring og erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter.
 • Erfaring med prosjektutvikling og akkvisisjonsarbeid.
 • God kjennskap til oppdragsmarkedet og virkemiddelapparat.
 • Erfaring med nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.
 • God økonomiforståelse og erfaring med budsjettarbeid. 

Egnethet / personlig egenskaper:

 • Ha et overordnet blikk og være pådriver for utvikling av instituttet 
 • Jobbe strukturert, være opptatt av kvalitet, ha høy gjennomføringsevne 
 • Utviklingsorientert
 • Like å ta ansvar og jobbe selvstendig 
 • Serviceinnstilt, positiv og fleksibel, og ha evnen til å håndtere en hektisk hverdag 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Det må påregnes noe reising.

Vi tilbyr 

Vi tilbyr et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Det er etablert gode nettverk med andre forskningsinstitutt også på administrativt nivå. Vi tilbyr fleksibilitet i arbeidstid, gode kursmuligheter, gode pensjons- og forsikringsordninger og bedriftshelsetjeneste. Arbeidssted er Ålesund. Vi holder til i nye, moderne lokaler på NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) på Campus Ålesund. Lønn avtales ut fra ansvar, kvalifikasjoner og erfaring.

Fleksibelt oppstartstidspunkt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS