LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Veterinær / forsker

Søknadsfrist: 28.02.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ønsker du å jobbe med diagnostikk, beredskap og forskning innen virologi og immunologi?

Beskrivelse

Vi tilbyr

- En interessant stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver.

- Et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold. - En fleksibel og inkluderende arbeidsplass.

- Gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108-1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Lene Vestby.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Personlige egenskaper

- Du kommuniserer og samarbeider meget godt på alle nivå, både internt og eksternt.

- Du er kreativ og tar ansvar.

- Du er opptatt av forbedringer innen fagområdet og evner å se praktiske løsninger.

- Du er nøyaktig og systematisk.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være tilknyttet seksjonens diagnostikk på landdyr som blant annet innebærer oppfølging, godkjenning og besvarelse av immunologiske og virologiske metoder. Du vil bidra til sykdomsoppklaring og beredskapsarbeid for aktuelle infeksjoner tilknyttet seksjonen. I tillegg vil du ha oppgaver tilknyttet funksjonene som referanselaboratorium som blant annet innebærer deltagelse i nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt. Det planlegges modernisering og effektivisering av serologisk diagnostikk de kommende år og for å øke enhetens konkurransefortrinn vil metodeutvikling være en viktig oppgave.

Seksjonen har over år bygget opp et godt forhold til flere store næringsaktører i landbruket og det er viktig at dette arbeidet følges opp på en god måte.

Det vil også være aktuelt å initiere forskningsprosjekt, søke forskningsmidler og delta i ulike forskningsprosjekt innen immunologi og virologi.

Webcruiter-ID: 4341845982

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Lene Vestby (Seksjonsleder), 922 62994
Powered by Labrador CMS