LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker og veterinær molekylærpatologi

Søknadsfrist: 31.03.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Veterinærinstituttet søker en dyktig veterinær og forsker til seksjon for høyrisikoagens og patologi. Seksjonen arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr. Det er for tida ca. 25 ansatte ved seksjonen. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium i patoanatomisk diagnostikk og for diagnostikk av flere alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr, blant annet prionsykdommer. Ved seksjonen arbeides det også med forskning på infeksjonssykdommer, multifaktorielle sykdommer og ernæringsrelaterte sykdommer hos dyr. Vi samarbeider med universitets- og forskningsmiljø i inn- og utland, og gir forskningsbasert forvaltningstøtte til Mattilsynet og andre myndigheter. Stillingen er innplassert ved Avdeling for analyser og diagnostikk.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Veterinærinstituttet har etablert et satsingsområde innen molekylærpatologi på fisk og landdyr. Molekylærpatologien er den delen av patologien som omfatter sykdomsmekanismene ved endringer i cellenes molekylære struktur og funksjon. Molekylærpatologi omfatter undersøkelsesteknikker der man alene, eller i kombinasjon med andre undersøkelser (for eksempel vanlig lysmikroskopi og immunhistokjemi), studerer sykdom på molekylært nivå. For arbeidet på landdyr har vi behov for en veterinær og forsker som skal bidra inn i gruppen som etablerer molekylærpatologiske metoder, i tillegg til å bidra inn i forskningsprosjekter der disse metodene skal benyttes.

Arbeidsoppgaver vil ligge innenfor den veterinærpatologiske delen av satsingsområdet molekylærpatologi. Prosjektene vil fortrinnsvis være innenfor fagområdene husdyr og vilt, men prosjekter innenfor akvamedisin kan også være en del av arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgavene innebærer at du skal:

 • bidra til utvikling og kompetanseheving innen bruken av komplisert utstyr innenfor molekylærpatologiske metoder i både rutinediagnostikk og interne og eksterne forskningsprosjekter
 • bidra til å etablere og implementere molekylærpatologiske metoder for bruk innen diagnostikk og forskning ved Veterinærinstituttet
 • delta i ulike forskningsprosjekter med patologisk/molekylærpatologisk ekspertise på tvers av Veterinærinstituttets ulike avdelinger, så vel som eksterne samarbeidspartnere
 • delta i gruppen molekylærpatologi, som går på tvers av seksjoner og fagområder på Veterinærinstituttet
 • bidra med å søke eksterne forskningsmidler
 • veilede PhD -kandidater, yngre forskere og studenter som skal bruke molekylærpatologiske metoder i sin forskning
 • delta i seksjonens øvrige forskningsprosjekter, diagnostikk og rutinearbeid

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • veterinærmedisinsk embetseksamen eller utdannelse med rett til norsk autorisasjon som veterinær
 • doktorgrad innen relevant fagområde
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • førerkort klasse B

I tillegg vil vi vektlegge:

 • diagnostisk erfaring innen patologi
 • interesse for og erfaring med molekylærbiologiske metoder
 • erfaring fra feltarbeid
 • erfaring med prosjektadministrasjon, søknadsskriving og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • europeisk eller amerikansk spesialistutdannelse i veterinærmedisinsk patologi (diplomateksamen)

Personlige egenskaper

Vi søker etter en motivert, positiv og initiativrik veterinær som er faglig ambisiøs, selvstendig og med gode samarbeidsevner. Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå og mangfold
 • varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass

Gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner.Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4631482912

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Powered by Labrador CMS