LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker innen vilthelse

Søknadsfrist: 01.02.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Vil du jobbe med vilthelse?

Ved Veterinærinstituttet, seksjon husdyr, vilt og velferd er det ledig 2 faste stillinger som forskere innen vilthelse. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er faglig ambisiøs og har sterk motivasjon for vilthelse. Seksjon husdyr, vilt og velferd hører til avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet og arbeider med beredskap, overvåking, forskning og rådgivning innen dyrehelse og velferd. Seksjonen er et av Veterinærinstituttets viktige ansikter utad og har for tiden 22 ansatte. Stillingen vil fortrinnsvis ha arbeidssted på hovedkontoret på Ås, men noe reisevirksomhet og feltarbeid må påregnes. Du blir en del av forskningsgruppen for vilthelse. Seksjonen rommer ellers forskere med ansvar for husdyrhelse og dyrevelferd.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vilthelse er en viktig del av Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag. Behovet for fagstøtte til både dyrehelse- og viltforvaltningen har vært økende de senere årene. Det forventes at fokuset på og behovet for kunnskap og kompetanse på vilthelse og viltsykdommer stadig vil øke i takt med klimaendringer, endrede miljøbetingelser og nye epizootier.

Som viltforsker vil du bidra med ekstern rådgivning i vilthelserelaterte problemstillinger og vurdering av aktuelle kasus til diagnostiske undersøkelser. Det er også behov for å bidra innen formidling og håndtering av publikumshenvendelser. Andre viktige elementer i de utlyste stillingene vil være å utføre oppgaver Veterinærinstituttet har i ViltHOP, et overvåkingsprogram for sykdommer hos ville dyr, finansiert av Miljødirektoratet.

Det vil også tilligge stillingene å bidra til og skrive søknader for å hente inn prosjektmidler til forskningsprosjekter om vilthelse, og å samarbeide om slike med eksterne samarbeidspartnere, så vel som på tvers av Veterinærinstituttets ulike avdelinger. Videre vil vitenskapelig og populærvitenskapelig skriftlig publisering forventes. Det er aktuelt å bidra i ulike utredninger og rapporter, både på oppdrag og internt genererte.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • veterinærmedisinsk embetseksamen og god kjennskap til vilthelse og viltsykdommer.
 • norsk autorisasjon som veterinær
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • førerkort klasse B

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • doktorgrad og/eller spesialistutdannelse innen relevant fagområde
 • god kjennskap til norsk vilt, viltforvaltning og jakttradisjoner
 • god kjennskap til offentlig forvaltning innen dyrehelseområdet
 • interesse for og kjennskap til molekylærbiologiske og/eller toksikologiske metoder innen diagnostikk
 • erfaring med prosjektadministrasjon og søknadsskriving
 • erfaring fra planlegging, organisering og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • erfaring fra feltarbeid
 • interesse for kunnskapsformidling og mediehåndtering

Personlige egenskaper

Vi søker etter motiverte, positive og initiativrike personer som er faglig ambisiøse, selvstendige og med gode samarbeidsevner. Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183 avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte fagansvarlig vilt Jørn Våge eller seksjonsleder Knut Madslien.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4604552854

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Knut Madslien (Seksjonsleder), 91736909
 • Jørn Våge (Fagansvarlig vilt), 93413615
Powered by Labrador CMS