LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Forsker innen dyrevelferd

Søknadsfrist: 06.12.2022

Veterinærinstitutt

Veterinærinstitutt er et forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nåes gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Har du lyst til å jobbe med dyrevelferd?

Ved Veterinærinstituttet, seksjon husdyr, vilt og velferd er det ledig en fast stilling som forsker innen dyrevelferd. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er faglig ambisiøs og har sterk motivasjon for fagområdet.

Seksjon husdyr, vilt og velferd hører til avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet og arbeider med beredskap, overvåking, forskning og rådgivning innen dyrehelse og velferd. Seksjonen er et av Veterinærinstituttets viktige ansikter utad og har for tiden 21 ansatte. Stillingen vil ha arbeidssted på hovedkontoret på Ås. Du blir en del av forskningsgruppen for dyrevelferd. Seksjonen rommer ellers forskere med ansvar for husdyr- og vilthelse.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vår nye forsker skal ta del i oppgaver som dyrevelferdsgruppen har. Disse omfatter forskning (søke, planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter), forvaltningsstøtteoppgaver (som høringer, utredninger og annen faglig støtte for Mattilsynet og departementene), oppdrag som sakkyndig for rettsapparatet, faglige utredninger for private/husdyrnæring, sekretariatsoppgaver for Rådet for dyreetikk, og deltakelse i Veterinærinstituttets dyreartsteam og i beredskap. Formidling, både vitenskapelig og populærvitenskapelig, er en viktig oppgave. Veterinærinstituttet ønsker å styrke synergiene mellom dyrevelferdsforskere på terrestriske og akvatiske dyr, og det er ønskelig at den som ansettes bidrar til dette.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte produksjonsdyr, både terrestriske og akvatiske, men også noe arbeid innen sports- og familiedyr og vilt må påregnes. Tematisk spenner oppgavene vidt og dekker systemer for hold av dyr, håndtering og avliving. Oppgaver vil i noen grad avhenge av bakgrunn, kompetanse og interesse hos den som ansettes.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • doktorgrad innen relevant fagområde (dyrevelferd, veterinærmedisin, etologi)
 • evne til å kommunisere faget godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

I tillegg vil vi vektlegge:

 • teoretisk kunnskap om og praktisk erfaring fra arbeid med dyrevelferd
 • god kjennskap til norsk husdyr- og oppdrettsnæring
 • kunnskap om sports- og familiedyr, samt viltlevende dyr
 • god kjennskap til regelverk om dyrevelferd og offentlig forvaltning
 • erfaring og/eller interesse for:
  • planlegging, organisering og gjennomføring av forskning
  • vitenskapelig publisering
  • formidling til brukere og allmenhet
  • prosjektakkvisisjon og søknadsskriving
  • dyreetikk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • har gode samarbeidsevner
 • evner å arbeide selvstendig
 • er ambisiøs på vegne av fagområdet
 • er positiv og fleksibel
 • er velstrukturert og effektiv

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1109, 1110 eller 1183, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte leder av forskningsgruppen på dyrevelferd, Cecilie Mejdell, eller seksjonsleder Knut Madslien.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4584953715

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Cecilie Mejdell (Seniorforsker, Fagansvarlig dyrevelferd), 91702855
 • Knut Madslien (Seksjonsleder), 91736909

Powered by Labrador CMS