LEDIG STILLING VED UIT VETERINÆRINSTITUTTET

Bioinformatisk programmerer

Søknadsfrist: 22.09.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Veterinærinstituttet satser sterkt på bruk av bioinformatikk i forskning, beredskap og diagnostikk. Instituttet er i den forbindelse i gang med å sette opp og utvikle IT-systemer spesielt konstruert for mikrobiell genomikk. Et system utviklet i Canada (irida.ca) som er basert på Galaxy (galaxyproject.org) er tatt i bruk. I den sammenheng har vi behov for en bioinformatisk programmerer som kan vedlikeholde og videreutvikle bioinformatiske pipelines i det systemet, samt lage nye visualiseringer. Systemet er satt opp hos en ekstern leverandør som tilgjengeliggjør ressurser via OpenStack. Nye tjenester for instituttet vil bli satt opp og videreutviklet i denne plattformen. Personen som ansettes vil i tillegg til disse oppgavene også delta i vedlikehold og utvikling av annen programvare som kan brukes til analyser som instituttet trenger. Personen vil inngå i et kjerneteam på tre personer som jobber med systemet. I tillegg vil personen inngå i et større bioinformatisk kompetansemiljø, samt delta i det generelle bioinformatiske og epidemiologiske arbeidet på instituttet.

Stillingen er lagt til Seksjon for epidemiologi som har et sterkt og engasjerende fagmiljø. Som medarbeider hos oss vil du være med å sørge for en god og trygg matforsyning i fremtiden og friske dyr og mennesker. Vi utvikler kunnskap om dyrehelse, dyrevelferd og trygg mat for å bistå myndigheter, husdyrnæring og fiskeoppdrettsnæring. Dette skjer i tett samarbeid med de andre fagseksjonene ved instituttet i tillegg til ledende miljøer både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen har en stor prosjektportefølje innen oppdrag og forskning, og bidrar med sin kompetanse inn i en rekke prosjekter og forvaltningsoppgaver ved Veterinærinstituttet. Seksjonen har en internasjonal profil, med stort mangfold. Medarbeiderne er engasjerte, vitebegjærlige og problemløsningsorienterte. Det er et forsknings- og utviklingsmessig spennende arbeidsmiljø med gode muligheter for personlig utvikling og nettverksbygging. Prosjektideer og søknader utformes i samarbeid med forskere, diagnostikere og fagansvarlige ved andre seksjoner, samt eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Begrepet én helse (One Health) er sentralt i vår faglige tilnærming.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid med ekstern leverandør angående bruk av tungregneressurser samt installasjon og vedlikehold av Galaxyplattformen og verktøy i plattformen.
 • Installasjon og vedlikehold av bioinformatiske pipelines i IRIDA-systemet, samt installasjon, vedlikehold og videreutvikling av IRIDA-programmet.
 • Installasjon og videreutvikling av visualiseringsløsninger, samt utvikling av andre analyseprogrammer for instituttet.
 • Hjelpe instituttets forskere og laboratoriediagnostikere med bruk av systemet for bioinformatikk.
 • Samarbeide med instituttets IT-avdeling angående databasesystemer og interaksjon med databasene innad i systemet.
 • Bistå med programmering innen R, python, javascript og java for instituttets prosjekter
 • Delta i moderniserings-, digitaliserings- og forskningsprosjekter.

Kvalifikasjoner

Master i bioinformatikk eller tilgrensende fagområdet er et krav for stillingen. I tillegg bør du ha følgende:

 • Dokumentert erfaring med bioinformatiske verktøy som brukes for mikrobiell genomikk.
 • Dokumentert erfaring med installasjon og vedlikehold av Galaxy.
 • Dokumentert programmeringserfaring innen minst ett av språkene R, python, javascript og java.
 • Erfaring med web-programmering og visualisering av data på web, og med databaser.

I tillegg er det en fordel med erfaring med Linux systemadministrasjon, IRIDA-plattformen, samt erfaring med arbeid innen én-helse. Du må i tillegg beherske engelsk skriftlig og muntlig. Det er en fordel om du behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, og hvis ikke må du være villig til å lære norsk.

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe i tverrfaglige team, men også jobbe selvstendig.
 • Liker å sette seg inn i ny teknologi, metoder og løsninger.
 • Er løsningsorientert, og liker å hjelpe kollegaer.
 • Har interesse for formidling og opplæring av andre.
 • Er nøyaktig og tålmodig.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold.
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass.
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108 eller 1109 avhengig av kvalifikasjoner.Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seniorforsker Karin Lagesen eller seksjonsleder Malin Jonsson.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4426644308

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Karin Lagesen (Seniorforsker), 91575916
 • Malin Jonsson (Seksjonsleder), 93086902
Powered by Labrador CMS