Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Produksjonsdyransvarlig

Søknadsfrist: 15.08.2020

Ja, da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet har nå behov for å tilsette en produksjonsdyransvarlig ved vårt nasjonale kompetansesenter for produksjonsdyr og er på jakt etter deg som er engasjert og opptatt av dyrenes helse og velferd.

Produksjonsdyransvarlig

Stillingen er plassert i Seksjon for husdyr, vilt og velferd som ligger i Avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Arbeidssted for stillingen er Sandnes.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Veterinærinstituttet har en viktig rolle sammen med Mattilsynet og husdyrnæringene for sikre nasjonal dyrehelse og – velferd. Du vil bli en viktig medarbeider for å videreutvikle instituttets rolle som en viktig aktør og kunnskapsformidler innen produksjonsdyrområdet.

Veterinærinstituttets veterinærer og lokaler i Sandnes er en viktig del av instituttets kompetansesenter for produksjonsdyr. Senteret, som er under oppbygging, skal bidra til å bedre tilbudet til og dialogen med våre brukere ved å styrke den utadrettede og strategiske virksomheten på dyrehelseområdet.

Medarbeiderne i Veterinærinstituttet som jobber utadrettet med produksjonsdyr, er organisert i dyreartsteam. Dyreartsteamene arbeider med helse, velferd, forebyggende beredskap og akuttberedskap for dyrearten. Du vil gå inn i dyreartsteamet for svin, men vil - avhengig av din kompetanse - kunne jobbe med flere dyrearter og problemstillinger

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Vi søker en faglig engasjert medarbeider med veterinærmedisinsk bakgrunn. Erfaring med produksjonsdyr (praksis, forvaltning, næring), gjerne med svin, er en fordel. Vår ønskekandidat har gode samarbeids- og formidlingsevner, god rolleforståelse og har en sterk interesse for å bedre/fremme den nasjonale produksjonsdyrhelsen og dyrevelferden i tett samarbeid med andre aktører.

Personlige egenskaper

 • du er utadvendt og serviceinnstilt
 • du liker å formidle kunnskap i ulike fora og medier
 • du er faglig nysgjerrig
 • du er samarbeidende og inkluderende
 • du liker å jobbe selvstendig
 • du er initiativrik og nytenkende
 • du kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk/skandinavisk og engelsk

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en interessant stilling med spennende arbeidsoppgaver
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109 eller 1110, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad.

CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Ståle Sviland på telefon.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 15/20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.vetinst.no