LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere / rådgivere som vil bidra til en grønn og bærekraftig anleggssektor

Søknadsfrist: 29.08.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

I Norge er det stor vekst i anleggsbransjen og i SINTEF ser vi en stadig økende etterspørsel etter og interesse for forskning og utvikling i sektoren. Faggruppen Anlegg og infrastruktur søker derfor etter deg som vil være med på å løse utfordringer i anleggssektoren gjennom tverrfaglig tilnærming til problemstillinger innen:

 • Miljøteknologi og ressursforvaltning (eksempelvis utslipps- og avfallsfrie anleggsplasser, ressursutnyttelse og avfallshåndtering, masseforvaltning og miljøanalyser)
 • Anleggsdrift (eksempelvis bærekraftig produksjon, utførelse og digitalisering)

I faggruppen jobber vi målrettet innenfor disse temaene, og våre medarbeidere har blant annet vært sentrale i utarbeidelsen av Veikart for Grønn Anleggssektor. Nå ser vi et behov for å utvide forskerstaben, bl.a. for å ta tak i de utfordringene og tiltakene arbeidet med dette veikartet har identifisert. Utfordringene løser vi i tett samarbeid med bransjen og ved å trekke på hele bredden av SINTEF-konsernets kompetanse.Kvalifikasjoner:Vi søker medarbeidere med universitetsutdannelse på MSc- eller PhD-nivå og med god kompetanse og erfaring innen et eller flere av følgende felt:

 • Anleggsteknikk, produksjonsplanlegging, og entreprenørvirksomhet
 • Massehåndtering og logistikk
 • Miljøanalyser (LCA), materialstrømmer (MFA), miljøvurdering og -prosjektering
 • Utslipps- og avfallshåndtering i bygge- og anleggsprosjekter
 • Forståelse for digitalisering i BAE-næringen
 • Forskning, utvikling og innovasjon i BAE-næringen, nye forretningsmodeller
 • Erfaring fra beslutnings- og anskaffelsesprosesser, offentlig og privat

Du må være kunde- og løsningsorientert og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Videre har du interesse for tverrfaglig forskningssamarbeid, liker å arbeide i team, er kreativ og engasjert.

Arbeidsoppgaver:

SINTEF Community er et tverrfaglig og internasjonalt forsknings- og laboratoriefellesskap innrettet mot utvikling av bærekraftige løsninger for fremtidens bygg, bergverk, anlegg og infrastruktur.

Den/de vi ansetter vil få sentrale oppgaver innenfor større forskningsprosjekter og forskningsbasert spesialrådgivning for industri i inn- og utland. Du vil bli en del av et bredt fagmiljø med stor frihet til å utforme din egen hverdag og med et stort ansvar.

Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver:

 • Tverrfaglige prosjektarbeid i tett samarbeid med industrien, andre enheter i SINTEF og samarbeidende universitetsmiljø
 • Deltagelse i norske og internasjonale forskningsprosjekter hvor samarbeid med våre laboratorier er sentralt
 • Forskningsbasert spesialrådgiving og oppdragsforskning for og med industripartnere
 • Prosjektledelse av små og store prosjekter
 • Bidra til innovasjon og utvikling innen anleggssektoren
 • Nettverksbygging, markedskontakt og kunnskapsformidling

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60 prosent av våre forskere har doktorgrad
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS