Spennende jobbmulighet i Eiendomsavdelingen ved Transportøkonomisk institutt!

Samfunnsviter - reisevaner, mobilitet eller transportatferd

Søknadsfrist: 06.06.2022

Vil du forske på reisevaner, mobilitet eller transportatferd?

Nå har du muligheten til å bli en del av Norges fremste forskningsinstitutt innen mobilitet- og transport!

Om stillingene

Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges fremste forskningsinstitutt innen mobilitet- og transportfeltet, og vi leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg er vi en del av store internasjonale prosjekter som MOVE21, DriveToTheFuture og SAFEWAY.

TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte, og har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.Bli kjent med TØI

Den teknologiske utviklingen medfører store endringer i transportsektoren, noe som også vil påvirke forskningen. TØI leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt og vår forskning for samfunns- og næringsliv er etterspurt. Vi har omfattende aktivitet og vi søker derfor ambisiøse og engasjerte forskere med kompetanse på og interesse for kvantitative, samfunnsvitenskapelige metoder til tre stillinger innen forskningsområdene reisevaner og mobilitet, atferd og transport og sikkerhet og resiliens.

Arbeidsoppgavene vil være prosjektrelatert, og du vil både være prosjektleder og prosjektmedarbeider. Du vil bli involvert i søknadsarbeid og tilbudsskriving. Arbeidet er svært variert og det er viktig at du er selvstendig, samtidig som du trives med å jobbe i team.

Forskningsgruppene bruker samme typer metoder, men har ulike teoretiske tilnærminger og forsker på ulike områder relatert til samferdsel og transport. Det er likevel overlapp og samarbeid mellom gruppene og med andre fagområder på og utenfor TØI. Du kan søke på en eller flere av stillingene.

Stillingene vil være underlagt Avdeling for sikkerhet og atferd. Vi ønsker både nyutdannede og personer med relevant erfaring, og vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Stillingene er nærmere beskrevet nedenfor.

Reisevaner og mobilitet

Vi søker en samfunnsviter med kvantitativ bakgrunn. Aktuelle oppgaver er bl.a analyse av hvordan tiltak påvirker reisevaner i ulike kontekster, forstå hvem som berøres av ulike tiltak, belyse hvordan strukturelle og kulturelle forhold påvirker individers reiseatferd, samt videreutvikle metoder for å samle inn og analysere reisevanedata.

Du kan finne mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider

Atferd og transport

Vi søker en forsker som er utdannet innen samfunnsvitenskap eller samferdselsfag (trafikkteknikk, kjøretøyteknologi e.l.). Aktuelle oppgaver er atferdspåvirkning for bærekraftig transport, analyser av samspill mellom trafikanter, evalueringer av tiltak for myke trafikanter, risikoatferd og den menneskelige faktor i automatisert transport.

Du kan finne mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider

Sikkerhet og resiliens

Vi søker en erfaren forsker med samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Aktuelle arbeidsoppgaver er bl.a evaluering av trafikksikkerhetstiltak, analyse av trafikksikkerhetspolitikk og Nullvisjon, analyse av trafikksikkerhetsstyring og sikkerhetskultur i bedrifter og innovasjon i trafikksikkerhetsarbeidet.

Du kan finne mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider

Ønskede egenskaper:

 • Evne til å arbeide systematisk og grundig
 • Erfaring med å skrive tilbud/søknader
 • Evne til å omstille deg mellom høyt tempo og mange baller i luften til å fordype deg i ett tema/område
 • Nysgjerrig og initiativrik. Du har lett for å sette deg inn i nye temaer og arbeidsmetoder
 • Selvstendig, men også glad i å samarbeide med andre
 • Glad i å skrive og opptatt av god forskningsformidling
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Doktor- eller mastergrad og gode akademiske resultater
 • Kompetanse på og interesse for kvantitative metoder, både datainnsamling (surveys) og ulike analysemetoder, f.eks. kombinere data fra ulike kilder
 • Erfaring med/interesse for nye datainnsamlingsmetoder
 • Erfaring med/interesse for ny teknologi og samspill mellom menneske og maskin
 • Interesse for og helst kjennskap til transportsektoren

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og samfunnsrelevante prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner
 • Meritterende forskningsvirksomhet
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper resultater gjennom godt samarbeid
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fleksibelt arbeidssted kan vurderes
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City
 • Bedriftshytte på Nesbyen

En arbeidsplass i et stimulerende forskningsmiljø som har et ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv

Er du interessert?

Da ser vi gjerne at du søker nå og sender en kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Hvis du ønsker en uforpliktende prat før du søker eller har andre spørsmål er du velkommen til å kontakte:

 • Avdelingsleder Trine Dale tlf: 400 20 038, epost: [email protected], eller
 • Fungerende forskningsleder Lars Böcker for forskningsområdet Reisevaner og mobilitet, tlf: 406 73 451,epost: [email protected]
 • Forskningsleder Aslak Fyhri for forskningsområdet Transport og atferd, tlf. 924 35 191, epost: [email protected]
 • Forskningsleder Tor Olav Nævestad for forskningsområdet Sikkerhet og resiliens, tlf 95147326, epost: [email protected]

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20

Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere med utenlandsk utdanning, må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk, og NOKUTs generelle vurdering om utdanningen samsvarer med norsk mastergrad, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Se her for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning.

Søknadene vurderes fortløpende.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS