LEDIG STILLING VED OSLOMET

Arbeidslivsforskere med sterk kompetanse innenfor kvantitativ og kvalitativ metode i samfunnsforskning

Søknadsfrist: 19.06.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt innen temaer som arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer forskning med høy vitenskapelig kvalitet, samtidig som vi legger stor vekt på at forskningen skal være relevant og nyttig for samfunnet. AFIs prosjekter finansieres av Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i.

Arbeidslivsforskere med sterk kompetanse innenfor kvantitativ og kvalitativ metode i samfunnsforskning

Vi utlyser nå faste stillinger som forsker II, stillingskode 1109, innen kvantitativ og kvalitativ arbeidslivsforskning. Forskerne vil inngå i forskergruppen Arbeid, ledelse og mestring, og forskere i denne gruppen belyser blant annet overordnede samfunnsendringer, eksempelvis konsekvenser av lovendringer, reformer, institusjonelle endringer i relasjon til arbeidsmarked, arbeidsorganisering, arbeidsmetoder, arbeidsmiljø og individuelle betingelser for mestring.

Vi søker etter deg som har interesse, kompetanse og erfaring innen arbeidslivs­forskning, og som ønsker å jobbe med temaer som arbeidsmarked og arbeidsliv, styring, ledelse og organisering, digitalisering, medbestemmelse, lønn og lønnsdannelse, profesjoner, overgang fra utdanning til arbeid, arbeidsinkludering, arbeidsmiljø.

AFI kombinerer forskning i langsiktige program med oppdragsforskning, som oftest i samarbeid med andre. Det er en forutsetning at søker klarer å jobbe på mange prosjekter parallelt. Det er en fordel hvis søker har erfaring med å lede forskningsprosjekter. For både den kvantitative og kvalitative stillingen gjelder det at du må kunne gjennomføre oppgaver i allerede eksisterende prosjekter, men også raskt kunne ta ansvar i søknadsprosesser, ta prosjektlederansvar og bidra vitenskapelig inn i, og publisere fra, forskergruppens prosjekter. Du må også være interessert i å sette deg inn i nye områder med relevans for arbeidsforskning.

I den kvantitative stillingen er det krav om erfaring med avansert statistisk analyse, evne til å utvikle gode forskningsdesign og evne til å bidra til å styrke og utvikle instituttets kvantitative forskningsmiljø. Erfaring med innhenting, tilrettelegging og analyse av registerdata og/eller spørreskjema­utvikling og innsamling av surveydata vil bli vektlagt positivt. Det er en fordel med gode programmeringskunnskaper, gode ferdigheter i R eller Stata.

I den kvalitative stillingen legger vi vekt på kompetanse til å utvikle gode, utforskende forskningsdesign. Det er et krav om bred erfaring med gjennomføring av forskningsintervjuer og dokumentstudier, og evne til systematiske analyser og teoriutvikling. Det er en fordel med erfaring eller interesse for andre kvalitative metoder, og/eller utforming, innsamling og analyse av spørreskjemadata.

Som forsker II har du inntjeningskrav og må bidra både til instituttets økonomiske inntjening og til vitenskapelige aktiviteter, som publisering, internasjonalisering, formidling og utvikling av faglige satsningsområde.

Kvalifikasjonskrav

 • du må kunne dokumentere kompetanse / erfaring innen arbeidslivsforskning på ett eller flere av de overnevnte temaområdene
 • solid metodekompetanse (hhv. kvantitativ eller kvalitativ)
 • gode formidlingsevner
 • du må være flytende i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig, samt ha god kompetanse på norske forhold
 • doktorgrad innenfor samfunnsvitenskapelige fag, fortrinnsvis innen sosiologi, samfunnsgeografi eller samfunnsøkonomi

Vennligst oppgi i søknaden om du søker stilling som forsker med kvantitativ eller kvalitativ kompetanse. Søkere som er helt i avslutningsfase av doktorgrads-/PhD-løp kan også søke, og vil i så fall tiltre stillingen ved godkjent avhandling. AFI har i dag forsker 1, 2 og 3 i staben.

Vi kan tilby:

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fast ansettelse
 • mulighet for vitenskapelig merittering
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker 2, stillingskode 1109: NOK 543 500 – NOK 702 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad, sakkyndig vurdering

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert ditt doktorgradsarbeid)

Vi vil om nødvendig benytte et sakkyndig utvalg for vurdering av søkerne. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected], mobil 98872442.

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/02733

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS