LEDIG STILLING VED NORDLANDSFORSKNING

Seniorforsker

Søknadsfrist: 09.04.2021

Nordlandsforskning AS

Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca. 40 ansatte. Vi er lokalisert i Bodø, Mo i Rana og Svolvær. Instituttet har forskningsgrupper innen Velferd, Miljø og Næring. Hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Vi har høyt rangerte forskere, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer, offentlig, privat og frivillig sektor. Våre forskere er svært aktive formidlere, både innen vitenskapelig og populærvitenskapelig genre. Flere opplysninger finner du på nettsiden www.nordlandsforskning.no.

Er du Nordlandsforsknings neste kollega i Lofoten? Vi er i vekst og søker nå en ny forsker til vårt kontor på kaikanten i Svolvær.

Nordlandsforskning er et regionalt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som ble etablert i 1979 i Bodø. I dag er vi det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Nord-Norge med både eierskap og hovedkontor i nord. Dette gir instituttet en sterk posisjon i landsdelen og et ansvar for å bidra til forskning i og for nordområdene. Vårt hovedkontor ligger på universitets campus i Bodø, og vi har regionkontorer i Svolvær og Mo i Rana.

Vi søker etter en forsker som kan styrke vår kapasitet innenfor områdene reiselivsforskning, naturressursforvaltning, klimatilpasning, bærekraftig matproduksjon (både til lands og til vanns), og by- og stedsutvikling. Du må gjerne være kjent med både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk, og ha en særlig interesse for innovasjon, omstilling og transformasjonsprosesser. Du må være initiativrik og kreativ med evne til både å lede og å delta i initieringsprosesser og prosjektarbeid.

Du må være like opptatt av bærekraftperspektiver som oss. Du ønsker å operasjonalisere bærekraftprinsipper og -målsettinger, og delta i og videreutvikle samfunnsvitenskapelig praksis og teoriutvikling på området. Vi arbeider tverrfaglig, og du må ha både en god grunnmur i ditt spesialfelt samtidig som du synes det er spennende å jobbe i et bredt tematisk og geografisk nedslagsområde. Eksempler på relevante fagområder er økonomi/ sirkulærøkonomi, samfunnsplanlegging med fokus på implementering av bærekraftsmålene, miljøsosiologi, naturforvaltning, sosialantropologi, samfunnsgeografi eller andre disipliner som kan passe inn i våre tematiske satsninger og prosjekter.

Vi søker både etter erfarne forskere og nyutdannede (eller snart ferdigutdannede). De fleste forskerne hos oss har PhD-utdanning og vi ønsker primært at du også har det, men vurderer også kandidater som har en tydelig akademisk karriereplan. Du må ha gode samarbeidsevner, men også en selvstendig ‘drive’; et ønske om å utgjøre en forskjell og å påvirke i de store omstillingers tid. Du må ha gode kommunikasjonsevner og behersker norsk/ skandinavisk og engelsk på et høyt nivå, både muntlig og skriftlig. Du liker å jobbe med folk og evner å bygge relasjoner og nettverk. Erfaring fra anvendt forskning, tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid og feltarbeid vil vektlegges.

Vi har sterke regionale, nasjonale og internasjonale nettverk, og leder og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, inkludert flere EU/ Horizon-prosjekter. Vår posisjon som et viktig samfunnsvitenskapelig miljø i nordområdene og Arktis forplikter og åpner for muligheter for faglig utvikling, introduksjon til sterke nettverk og ikke minst spennende feltarbeid. I Svolvær vil du jobbe sammen med dine forskerkolleger i et spennende kontorfellesskap. Lofoten er i rivende utvikling, og her er veien kort til både urbane tilbud og sterke naturopplevelser. Vi har tette koblinger til både forvaltning og næringsliv, og ønsker å videreutvikle dette til nytte og glede for hele regionen.

Primært søker vi forsker med arbeidssted Svolvær. Vi vil også vurdere søkere som oppgir Bodø eller Mo i Rana som ønsket arbeidssted.

Søknad sendes via portalen www.karriere.no

Spørsmål om stillingen rettes til:

karriere-kode: 3538832

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS