Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har en ledig spennende stilling!

Forsker II - VEFAM

Søknadsfrist: 10.08.2020

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) eies av forskningskonsernet NORCE. Vi leverer forskningsbasert kunnskap om temaene vold og overgrep i nære relasjoner, katastrofer, terror, stressmestring, tvungen migrasjon og flyktninghelse.

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Vil du bidra til at familien til veteraner får et bedre liv?

Ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har vi ledig et engasjement i inntil tre år som forsker II.

Vi søker en person til en 100 % stilling som kan bidra i det nyoppstartede prosjektet Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner (VEFAM). Prosjektet har fått midler fra Forsvarsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det finnes lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Vi vil undersøke hvordan familiens helse og mestring av hverdagslivet påvirkes. Det er et mål å kunne anvende resultatene fra prosjektet til å gi råd om hvordan familiene best kan følges opp i etterkant av av utenlandsoperasjoner.

Arbeidsoppgaver:

• innsamling og analyse av kvalitative og kvantitative data om helse og hverdagsliv

• vitenskapelig formidling, skriftlig og muntlig, samt formidling til praksisfeltet og almenheten

• bidra til forskningssamarbeid internasjonalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner:

• doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse innen samfunnsfag eller psykologi

• god metodekompetanse, for denne stillingen tillegges særlig vekt på erfaring med kvalitative forskningsmetoder, men der er også ønskelig med god kvantitativ metodeforståelse

• interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre psykososiale forhold

• god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper:

• stor arbeidskapasitet, resultatorientert, med analytiske evner og engasjement

• evne til å arbeide selvstendig og i team

• gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

• evne til å formidle kunnskap i nasjonale og internasjonale miljøet

Vi tilbyr:

• spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø om vold og traumatisk stress

• lønn etter avtale

• medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens pensjonskasse

• hyggelige og moderne lokaler i Nydalen

Tiltredelse etter avtale.

Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen