LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - matematisk modellering innen plantevern

Søknadsfrist: 29.03.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus/Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Om avdelingen

Avdeling skadedyr og ugras i skog-, jord-, og hagebruk utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge. Vi utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid innen biologi og bekjempelse av ugras og skadedyr i skog-, jord- og hagebruk.

Du vil ha et hovedansvar for vår utvikling av matematisk/statistisk modellering innen integrert plantevern.

Det vil også være aktuelt med oppgaver tilknyttet rådgiving innenfor matematisk modellering og statistisk analyse ovenfor forskere i hele NIBIO.

Stillingen er knyttet til Divisjon for bioteknologi og plantehelse, Avdeling skadedyr og ugras i skog-, jord-, og hagebruk.

Arbeidssted vil være NIBIO Ås. Reising til og kortere opphold i utlandet må også påregnes.

Stillingens hovedoppgaver

 • Arbeid i FoU-prosjekter innen matematisk modellering av planteskadegjørere og deres nytteorganismer for bruk blant annet i varslingstjenester
 • Støtte NIBIO forskere med forsøksplanlegging, matematisk modelleringog statistisk analyse
 • Skaffe eksterne prosjekter gjennom søknader til NFR, EU og andre kilder og ved å delta i prosjektutvikling i nasjonale og internasjonale konsortier
 • Sikre god kunnskapsoverføring til næring og forvaltning gjennom formidling og dialog
 • Utvikle og vedlikeholde nasjonale og internasjonale nettverk (forskning, forvaltning og næring)

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen matematisk modellering og/eller statistisk analyse
 • Forskererfaring innen matematisk modellering og/eller statistisk analyse for utvikling av modeller innen plantevern
 • Internasjonalt nettverk innen ett eller flere av fagområdene over
 • Erfaring med prosjektarbeid og utarbeiding av prosjektsøknader
 • Dokumentert vitenskapelig publisering
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og norsk (skandinavisk)

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med samarbeid/ oppdrag for plantehelseforvaltning- og næring
 • Erfaring med formidling til brukergrupper og allmennheten for øvrig
 • Førerkort for personbil (klasse B)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og å være resultat- og løsningsorientert
 • Nytenkende og initiativrik
 • God gjennomføringsevne (innenfor gitte faglige, økonomiske og tidsmessige rammer)

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62 - 77 (kr 573.900 - 765.600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Research Professor Ingeborg Klingen, mobil +47 93 09 22 11.

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål fra bachelor, master og doktorgrad, samt relevante attester, legges også ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS