LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - bakteriologi / mikrobiologi

Søknadsfrist: 07.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling for virus, bakterier og nematoder utgjør den største samlede kompetansen innen virus, bakterier og nematoder på planter i Norge. Les mer om avdelingen her.

Vil du bidra til verdiskaping som forsker i et av Norges største forskningsinstitutt?

Stilling for deg med doktorgrad innen bakteriologi og som vil jobbe med bakterier som forårsaker skader på planter. Stillingen innebærer allsidig forskerarbeid fra prosjektinnhenting til publisering og praktisk arbeid på godt utstyrte akkrediterte laboratorier.

Arbeidssted: Ås

Stillingens hovedoppgaver

Forskningsoppgaver knyttet til prosjekter og forvaltningsoppgaver innen bakteriologi:

 • Prosjektledelse
 • Prosjektinnhenting
 • Forskning på bakteriers biologi og samspillet mellom skadegjører og plante
 • Identifisering og kartlegging av forekomst av bakterie- og fytoplasmasykdommer
 • Samarbeid med forskningsmiljøer, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad i mikrobiologi eller bakteriologi.
 • Erfaring med moderne molekylære metoder og forskningsprinsipper
 • Erfaring knyttet til problemstillinger i nordisk klima
 • Publisering av fagfellevurderte artikler innen forskningsfeltet eller tilsvarende
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk (skandinavisk) og engelsk

Det er en fordel om du har

 • Spesialisering innen plantesjukdommer, plantepatogene interaksjoner eller andre sider ved plantehelse
 • Laboratorieerfaring innen bakteriologi
 • Erfaring med populærvitenskapelig forskningsformidling
 • Kjennskap til norsk landbruksnæring og landbruksforvaltning
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektinnhenting
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og strukturert
 • Selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibel og åpen for nye utfordringer

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 62-77 (kr 573.900 - 765.600 pr. år) eller som seniorforsker kode 1183, lønnstrinn 72-80 (kr 689.100 - 839.900 pr. år).

Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder/forskningssjef Hanne Skomedal tlf 920 10 068 eller
 • Forsker/bakteriolog Juliana Perminow tlf 920 59 165

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS