LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker - landbruksøkonomi

Søknadsfrist: 03.06.2022

NIBIO

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


I Avdeling Økonomi og samfunn analyserer vi foretaksøkonomiske, politiske og samfunnsmessige problemstillinger og utfordringer knyttet til biobaserte næringer, med særlig fokus på jordbruk og skobruk og andre areal- og plantebaserte produksjoner samt økosystemtjenester.

Vil du bidra i grønn omstilling for norsk landbruk?

Økonomiske rammebetingelser er avgjørende for utviklingen av norsk landbruk. Vi søker en engasjert medarbeider som ser muligheter for norsk landbruk og grønn omstilling, og som vil være med å videreutvikle NIBIOs rolle. Landbruket står foran store utfordringer framover, i skjæringspunktet mellom produksjon, klima og naturmiljø.

Stillingen vil være en del av Avdeling økonomi og samfunn. Avdelingen har medarbeidere flere steder i landet, og den som ansettes vil kunne ha arbeidssted på en av følgende steder: Ås, Tromsø, Bergen eller Trondheim.

Stillingens hovedoppgaver

 • Initiere, utvikle og gjennomføre forskning med fokus på landbruksøkonomiske spørsmål i form av selvstendige prosjekter eller som del av tverrvitenskapelige prosjekt-team
 • Bygge nettverk inn mot næring, forvaltning og andre forskningsinstitusjoner, for å sikre relevant og effektiv FoU
 • Tilby og gjennomføre utredninger innen landbruksøkonomi
 • Bidra til kunnskapsformidling, både vitenskapelig og i popularisert form, og sørge for god kommunikasjon mellom næring, forvaltning og forskning

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller doktorgrad, fortrinnsvis innen økonomi (f.eks. miljøøkonomi, ressursøkonomi eller samfunnsøkonomi). Andre samfunnsfag kan også være relevante.
 • God kunnskap om og forståelse for forvaltning av naturressurser med vekt på norsk landbrukspolitikk og virkemiddelbruk
 • Må beherske et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) flytende, både muntlig og skriftlig
 • Engelsk muntlig og skriftlig må være på et avansert nivå

Det er en fordel om du har

 • Kunnskap og erfaring med prosjektanskaffelse og -ledelse
 • Kompetanse innen agronomi og utøvende landbruk
 • Gode nettverk i relevante fagmiljø
 • Internasjonal forskningserfaring

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Ansvarsfull, resultatorientert og initiativrik
 • Utadvendt og samarbeidsorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1108 (mastergrad), forsker kode 1109 (doktorgrad) eller seniorforsker 1183, lønnstrinn 56-76 (kr 507.600 - 734.400 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Birger Vennesland, tlf 482 42 988

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS