INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Migrasjonsforsker - migrasjon og integrering

Søknadsfrist: 22.10.2021

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre faggrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.


Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker forsker med kompetanse på migrasjon og integrering

Institutt for samfunnsforsking er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. Vi har et bredt fagmiljø som integrerer problemorientert og teoridrevet forskning. Migrasjon har vært ett av våre sentrale forskningsområder siden 1960-tallet. De seneste årene har ISFs migrasjonsforskere bidratt med kunnskap om blant annet utbredelse av Covid-19 i innvandrerbefolkningen, variasjoner i asylstrømmer, overføringsflyktninger, midlertidig opphold, migrasjonsavgjørelser på vei til Europa, bruk av sosiale medier i migrasjonsstyringen, statsborgerskap, integrering av barn av innvandrere, holdninger til innvandring, integrering og mangfold, deltakelse i offentlig debatt, ytringsfrihet og hatefulle ytringer.

Vi styrker nå migrasjonsforskningen ved ISF, og ønsker søkere som har interesse for, og gjerne erfaring med, forskning på migrasjon og integrering.

Instituttet er organisert i forskningsgrupper, og den som tilsettes vil inngå i forskningsgruppen Likestilling, Integrering, Migrasjon. Samarbeid er viktig for instituttet og den som tilsettes må ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i tverrfaglige fellesskap både innen forskningsgruppen og på tvers av ISFs grupper.

Kvalifikasjonskrav

  • Erfaring med, og interesse for, forskning på migrasjon og integrering.
  • Erfaring med internasjonal publisering.
  • Solid metodekompetanse.
  • Doktorgrad i sosiologi, statsvitenskap, eller andre nærliggende samfunnsvitenskapelige fag.

I tillegg vil erfaring med prosjektledelse og nasjonal og internasjonal prosjektakkvisisjon være en fordel.

Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Vi ønsker både erfarne og nyutdannede søkere. Kandidater som er i ferd med å levere eller nylig har levert sin doktorgradsavhandling kan også komme i betraktning. Tilsetting skjer i så fall med forbehold om at graden oppnås.

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende utfordringer i et trivelig forskningsmiljø, medlemskap i Statens Pensjonskasse og gode forsikringsordninger. Lønnsplassering etter forskerkompetanse i henhold til gjeldende lønnssystem.

Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV, kopier av relevante vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelige arbeider sendes elektronisk via denne siden.

Kontaktperson:

  • Liza Reisel, forskningsleder for gruppen Likestilling, Integrering, Migrasjon, [email protected], telefon 975 71 460
  • Jan Paul Brekke, forsker, [email protected], telefon 918 79 903

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS