LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - CBRNE

Søknadsfrist: 31.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med å forske på farlige kjemiske stoffers påvirkning på menneske og miljø?

På FFI har vi en satsning innen CBRNE (kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktiv stråling (R), kjernefysisk stråling (N) og brannfarlige/eksplosive kjemikalier (E)). Satsingen skal styrke Forsvarets kapasitet til CBRNE-relaterte operative aktiviteter, styrke Forsvarets evne til å håndtere alle typer eksplosiver og styrke kompetansen og kapasiteten ved FFI innen fagfeltet i fred, krise og krig.

Vi støtter Forsvarets operasjoner direkte eller indirekte ved å forske på CBRNE, og for å sikre at vi er så godt rustet som mulig til å kunne svare på relaterte beredskapsspørsmål. Nå ser vi etter en ny kollega som vil være med å forske videre på toksikologi.

På FFI jobber vi prosjektbasert, og har fokus på tverrfaglig samarbeid sammen med andre avdelinger og fagmiljøer. Vi har utstrakt internasjonalt samarbeid, både i Europa og globalt. Vi er opptatt av å utvikle medarbeiderne våre gjennom variert forskning og videreutdanning. På sikt vil du også kunne få muligheten til å bryne deg på lederoppgaver.

Ett av hovedfokusene i arbeidsoppgavene dine vil være å bidra til økt kompetanse av de helsemessige konsekvensene ved utslipp (utilsiktet eller tilsiktet) og eksponering for kjemiske stoffer. Du vil understøtte med faglig rådgivning tilknyttet farlige kjemiske stoffer, kjemiske stridsmidler og medisinsk beskyttelse, både til sektoren som helhet samt til sivile sektorer som vi samarbeider med og som inngår i totalforsvarsforskningen. Du vil også bidra med vurderinger og råd knyttet til hvilken medisinsk beredskap Forsvaret bør ha med hensyn på å håndtere en kjemisk trussel eller hendelse.

Du må ha master- eller doktorgrad innen toksikologi, med gode faglige resultater. Det er en fordel om du har erfaring med humantoksikologi og risikovurdering av farlige kjemiske stoffer.

Du er faglig nysgjerrig, og evner å raskt sette deg inn i og tenke nytt rundt problemstillinger du møter. Du er allsidig og løsningsorientert, og kan kommunisere godt på både norsk og engelsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidssted vil være på Kjeller.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav.

Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Øyvind Voie, tlf. 920 56 629, eller Morten Aronsen, tlf. 932 31 984.

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 31. oktober 2021. Ref. nr. 2021/02004.

Referansenr: 2021/02004

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS