sintef har en ledig spennende stilling!

Leder forskningspolitikk

Søknadsfrist: 11.04.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Norge står midt i tidenes største omstilling. Vil du være med å bidra til at vi får et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem med riktige virkemidler?

Det grønne skiftet og veien ut av pandemien krever nye løsninger. Det norske og europeiske forsknings- og innovasjonssystemet med bedrifter, offentlige virksomheter, forskningsinstitutter og universiteter må nå levere nye bærekraftige løsninger som kanskje aldri før. Forskning og innovasjon innebærer både høy risiko og produksjon av fellesgoder. Riktige rammebetingelser og virkemidler er avgjørende for at omstillingen skjer både effektivt og i bærekraftig retning. SINTEF er en stor bruker av offentlige virkemidler for forskning og innovasjon. Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra til at Norge nå har en best mulig forsknings- og innovasjonspolitikk. Vi ønsker nå å rekruttere en kunnskapsrik og drivende person til å lede vårt arbeid på dette området.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Overvåke utviklingen av virkemidler i det norske og europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.
 • Bygge nettverk og legge til rette for dialog med myndigheter og organisasjoner om utvikling av rammebetingelser og virkemidler.
 • Lede interne arbeidsprosesser og analyser av hvordan virkemidler fungerer i SINTEF og dele kunnskap om dette internt og eksternt.Utforme blant annet eksterne høringssvar, interne beslutningsnotater og presentasjoner til konsernledelsen.
 • Være konsernledelsens rådgiver og sparringspartner i utviklingen av norsk forskningspolitikk, utforme høringssvar og notater og presentere innsikt for ledelsen.
 • Spre kunnskap og drive kompetanseheving internt.

For oss er det viktig at du:

 • Har god innsikt i virkemiddelapparatet og det norske forskningssystemet, samt relevante departementer, herunder Forskningsrådet, Innovasjon Norge med flere.
 • Har analytiske evner, og evne til å forenkle komplekse problemstillinger.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Har evne til å jobbe selvstendig i interne og eksterne nettverk.
 • Er serviceorientert og har stor arbeidskapasitet.
 • Er en nettverksbygger som klarer å se de strategiske prosessene i sammenheng med utviklingen av det norske forsknings- og innovasjonssystemet.
 • Har høyere utdanning på minimum masternivå, gjerne innenfor fag relatert til innovasjon, næringsutvikling eller samfunnsøkonomi.
 • Har noe erfaring fra virksomhet som driver politikkutforming eller utfører analyser av offentlige virkemidler.

Arbeidssted: Trondheim eller Oslo

Du vil i denne stillingen være en del av SINTEFs konsernstab ,og rapportere til konserndirektør for strategi og kommunikasjon.

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning.
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk.
 • Inngå i et nettverk av forskere og ledere i SINTEF, NTNU og UiO og våre øvrige samarbeidspartnere.
 • En dynamisk og fleksibel arbeidshverdag.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø.
 • Stor faglig frihet til å påvirke prosjekt og arbeidsoppgaver.
 • Et sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn.

Søknadsfrist: 11. april 2021.

For nærmere opplysninger eller en uformell samtale, ta gjerne kontakt med:Strategi- og kommunikasjonsdirektør Vincent Wego Fleischer, mobil: 415 66 414, epost: [email protected], eller Leder for forskningspolitikk Jostein Moen, mobil: 995 41 939, epost: [email protected]

Velkommen til SINTEF som den du er og den du ønsker å bli!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS