Spennende jobbmulighet ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS!

Rådgiver / seniorrådgiver - digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern

Søknadsfrist: 02.12.2022

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her.

Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.


Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er den eneste i Norge som utdanner fengselsbetjenter og er et kompetansesenter for kriminalomsorgen. Vi har et viktig samfunnsmandat knyttet til å utvikle og formidle kompetanse til kriminalomsorgen både i Norge og i utlandet. Vi tilbyr høyskolekandidatutdanning i straffegjennomføring som kvalifiserer for stilling som fengselsbetjent, et påbyggingsstudium som fører til graden Bachelor i straffegjennomføring og flere etter- og videreutdanninger. I tillegg driver KRUS en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet.

KRUS har cirka 65 ansatte og holder til sentralt i Lillestrøm. Les mer om oss på www.krus.no.

Har du kompetanse innen digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern?

Om stillingen

KRUS er i en spennende utvikling der digitalisering står sentralt. Vi skal etablere en handlingsplan for digitalisering som skal bygge videre på kompetansen vi har opparbeidet de siste årene. En av forutsetningene for vellykket digitalisering er ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern. Vi søker derfor deg som ønsker å bidra til KRUS sin videre utvikling gjennom et helhetlig fagansvar for digitalisering og sikkerhet.

Du vil ha ansvaret for å følge opp og videreutvikle styringsdokumenter, retningslinjer og rutiner innen informasjonssikkerhet, personvern og beredskap. En viktig del av rollen er å sikre godt samarbeid og forankring og bygge en sikkerhetskultur gjennom klare retningslinjer og kompetansebygging. Digital utvikling er et satsingsområde der du vil ha en sentral rolle. Vi søker deg som vil være en pådriver og rådgiver for forbedring og utvikling, og lede digitaliseringsprosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til kontinuerlig forbedring innen informasjonssikkerhet, personvern og beredskap
 • Påse at vi etterlever gjeldende regelverk for sikkerhet, planlegge og gjennomføre internkontroll, opplæring og øvelser
 • Følge opp og videreutvikle styringsdokumenter, årshjul og rutiner for ansvarsområdene
 • Være rådgiver for ansatte og ledere i spørsmål om personvern og datahåndtering og være kontaktperson for SIKT (tidl. NSD)
 • Etablere og lede sikkerhetsforum på KRUS
 • Etablere og iverksette digital handlingsplan
 • Kartlegge arbeidsprosesser og lede digitaliseringsprosesser/-prosjekter
 • Være en aktiv pådriver for digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser og fremme digital helhetstenking.

Utdanning og erfaring

 • Erfaring fra systematisk arbeid med informasjonssikkerhet og personvern/GDPR
 • Erfaring fra utviklingsprosesser innenfor digitalisering
 • For stilling som rådgiver kreves relevant høyskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå, og minimum tre års relevant erfaring. Lang, relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for kravet til utdanning.
 • For stilling som seniorrådgiver kreves relevant høyskole- eller universitetsutdanning på masternivå, og minimum fem års relevant erfaring. Eventuelt kan bachelorgrad og lang relevant erfaring unntaksvis erstatte kravet om utdanning på masternivå. Særlig relevant og spesifikk erfaring innen et fagområde kan unntaksvis kompensere for kravet til utdanning.

Det er en fordel om du har:

 • erfaring fra UH-sektoren og kjennskap til relevante verktøy og krav
 • gode IKT-kunnskaper og relevant systemforståelse
 • erfaring med beredskapsarbeid
 • kjennskap til ISO-standard 27001/02 for informasjonssikkerhet
 • erfaring med prosjekt- og/eller prosessledelse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har en helhetlig tilnærming til sikkerhet og som evner å jobbe opp mot ulike nivåer i organisasjonen. Du har digital interesse og er nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan brukes for å forbedre arbeidsprosesser og sikkerhet. Du har god organisasjonsforståelse og holder deg faglig oppdatert.

For å lykkes i rollen må du ha gode samarbeidsevner, god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og være selvstendig og strukturert. Vi søker deg som har høy grad av integritet og er brukerorientert. Du må stå inne for kriminalomsorgens verdier, som er åpenhet, trygghet og nytenking.

Vi tilbyr

 • korte beslutningsveier og en stilling med stor påvirkning i videreutviklingen av KRUS
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • sentral plassering midt i Lillestrøm, i nye lokaler med gangavstand til tog og buss
 • fleksibel arbeidstid, kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering
 • et utviklende og hyggelig arbeidsmiljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fast stilling lønnet i henhold til kvalifikasjoner og relevant erfaring etter Statens lønnsregulativ i stilling som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364 fra kr 604 400 – kr 746 900 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Søknad med CV registreres på Jobbnorge.no innen søknadsfristen 2. desember 2022. Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Nina Stenvaag Leira for mer informasjon om stillingen, tlf.: 91 79 60 61.

Originale attester og vitnemål må kunne fremvises ved et eventuelt intervju. Det kan ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest før for ansettelse.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjon, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til å løse oppgavene våre enda bedre. Kriminalomsorgen ønsker derfor søkere med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CVen velkommen til å søke jobb hos oss. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. Velkommen som jobbsøker hos oss!

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen etter behov. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV`en», kan opplysningen brukes til registreringsformål.

Ved ønske om at opplysninger om søker unntas offentligheten, vil dette bli vurdert ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven § 25. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS