Spennende jobbmulighet ved Ny-Ålesund forskningsstasjon ved Kings Bay AS!

Rådgiver - Forskning og Marked - Ny-Ålesund Svalbard

Søknadsfrist: 08.03.2021

Kings Bay AS

Kings Bay AS ble etablert i 1916 og er et heleid statlig aksjeselskap. Fram til 1963 var selskapets virksomhet kulldrift i Ny-Ålesund på Svalbard. Ny-Ålesund er nå en arktisk, internasjonal forskningsstasjon med besøkende fra hele verden. Forskere fra 20 nasjoner har vitenskapelige prosjekter her, og vi har rundt 27.000 gjestedøgn i året.


Kings Bay AS eier Ny-Ålesund, og våre viktigste oppgaver er tilrettelegging og drift av infrastruktur og salg av tjenester til den naturvitenskapelige forskningen på stedet.


Selskapet har 27 fast ansatte. Sammen med et antall sesongansatte i den lyse årstiden, utføres alt arbeid som kreves for å drifte et selvstendig samfunn. Infrastrukturen omfatter blant annet flyplass, havn, kraftverk, vannforsyning, forlegningsfasiliteter, kjøkken, butikk, forskningsinfrastruktur og laboratorium.

Om stillingen

Ny-Ålesund forskningsstasjon er en unik plattform for internasjonal forskning og overvåkning innen klima og miljø i Arktis. Stasjonen er en av verdens nordligste med helårsbemanning.

Mer enn 20 institutter fra ulike land har langsiktige forsknings- og overvåkningsaktiviterer som opererer ut fra Ny-Ålesund. Kings Bay tilrettelegger og drifter infrastruktur, logistikk og tjenester til forskningsstasjonen.

Som rådgiver i Kings Bay vil du ha tett kontakt med selskapets kunder som har forskningsaktivitet i Ny-Ålesund, gi råd og være saksbehandler innen forsknings- og markedsfaglige spørsmål. Via aktiv markedsføring, forventes det at du bidrar til at Ny-Ålesund har et høyt belegg av forskningskunder og rekrutting nye kunder.

En sentral oppgave vil være å bidra til utvikling av Ny-Ålesund som en norsk forskningsplattform i verdensklasse i tråd med forskningsstrategien for Ny-Ålesund forskningsstasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide og gjennomføre en markedsplan for salg av Kings Bays logistikk- og tjenestetilbud til forskningsmiljøet
 • Holde seg orientert om norsk og internasjonal forskningspolitikk med relevans for Ny-Ålesund forskningsstasjon
 • Holde seg orientert om norske og internasjonale forskningsprogram med relevans for Ny-Ålesund forskningsstasjon
 • Regelmessig kontakt med norske og internasjonale forskningsmiljøer for å forstå kundenes behov
 • Bidra til utviklingen av Ny-Ålesund forskningsstasjon og dens infrastruktur
 • Tett samarbeid med Norsk Polarinstitutt
 • Saksbehandling av forskningsrelaterte saker, tillatelser, søknader, strategier/planer, mv.

Kvalifikasjonskrav

 • Selvstendig person med relevant høyere utdanning innen naturvitenskapelig fag, fortrinnsvis med PhD grad
 • Relevant erfaring fra forskningsprosjekter, felt- og laboratoriearbeid og norske og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring fra markedsføringsarbeid og bruk av sosiale medierer er ønskelig
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, meget godt
 • Førerkort i klasse B
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Dette er en engasjementsstilling med varighet i 2 år med mulighet for forlengelse i inntill 2 år. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. I tillegg gis et polartillegg som for tiden er NOK 4 350 pr mnd. Skatt og folketrygdavgift på Svalbard utgjør for tiden 16,2 %. Det gis fri kost og losji, fri opp- og nedreise i forbindelse med engasjementet, samt en årlig fri hjemreise til fastlandet.

Vi tilbyr varierte og utfordrende oppgaver i et spennende, eksotisk og naturskjønt miljø. Vær oppmerksom på at Ny-Ålesund er en arktisk utestasjon uten fasiliteter for barn og familie.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør Lars Ole Saugnes, telefon79 02 72 80, eller
 • Forskningsrådgiver Svein Harald Sønderland, telefon 79 02 72 52

Andre spørsmål kan rettes til kontorsjef Aud Nergård, telefon 79 02 72 18.

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.kingsbay.no

Powered by Labrador CMS