Fafo har en ledig spennende stilling!

Samfunnsforskere som vil utgjøre en forskjell

Søknadsfrist: 10.06.2021

Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forsknings­institutter. Vi har spesialisert oss på arbeidslivs- og velferdsforskning, og forsker blant annet på kollektiv organisering, individuell atferd i arbeidslivet, integrering og ekskludering, kvalifisering, etter- og videreutdanning, utformingen av velferdstjenester og -ytelser, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling. Vi holder til i eget hus på Grønland i Oslo. Fafo er en IA-bedrift og vi ønsker at de ansatte speiler mangfoldet i befolkningen.

Fafo søker samfunnsforskere som vil utgjøre en forskjell!

Fafo søker etter forskere med interesse for forskning om

  • velferds­tjenester,
  • studier av sosial ulikhet, levekår og situasjonen for særlig utsatte grupper i det norske velferdssamfunnet,
  • migrasjon og integrering,
  • kompetanse, herunder fag- og yrkesopplæring og livslang læring
  • arbeidsliv

Vi ser etter forskere med spisskompetanse på registerdata, kvantitativ eller kvalitativ metodekompetanse. Erfaring med prosjektarbeid og oppdragsforskning tillegges vekt.

Det er et krav at du behersker norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Vi søker primært forskere med doktorgrad.

Vi ser etter fagpersoner som både har relevant faglig kompetanse og interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre politikkutforming. Vi tilbyr et spennende og utadrettet forskningsmiljø med et bredt arbeidsfelt med gode mulighet for faglig utvikling og spesialisering.

Fafo driver anvendt samfunnsforskning. Arbeid hos oss gir gode muligheter for å bidra aktivt i norske og internasjonale fagmiljøer.

Dersom du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med:

Søknad med cv sendes på e-post til: [email protected] innen 10. juni.

Powered by Labrador CMS