Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Forskningsdirektør

Søknadsfrist: 31.05.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Forskningsdirektøren samarbeider tett med faglig og administrativ ledelse og rapporterer til prorektor forskning.

Forskningsdirektør har det gjennomgående fagansvaret for det forskningsadministrative arbeidet i intuisjonen som helhet samt budsjett- og personansvar for medarbeidere i egen avdeling.

Forskningsdirektøren skal være offensiv og nytenkende i dialog med fagmiljø, samarbeidsinstitusjoner, offentlige instanser og finansieringskilder.

Ansvar og oppgaver

 • Lede og videreutvikle den forskningsadministrative linjen i organisasjonen, herunder videreutvikle rutiner, prosesser og systemer for det administrative arbeidet knyttet eksternt finansierte prosjekter.
 • Utvikle de forskningsadministrative støttetjenestene for forskning, FoU/KU og ph.d-programmene.
 • Tilrettelegge, koordinere og følge opp høgskolens FoU-virksomhet, og rapportering av høgskolens aktivitet innen området
 • Lede, motivere og tilrettelegge for medarbeidernes autonomi og gi støtte til medarbeiderne i deres måloppnåelse.
 • Bidra til utvikling av høgskolens overordnede FoU-strategi
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til forskningsfinansierende organer og forskernettverk i inn og utland
 • Bidra til å utvikle bibliotekets rolle med særlig henblikk på god FoU-støtte
 • Ivareta sekretærfunksjon for høgskolens sentrale FoU-utvalg.
 • Ivareta kontakten mot NARMA og liknende administrativt nettverk.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Forskningsavdelingen

Stillingen er 100% fast.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kompetanse, erfaring og lederegenskaper

 • Høyere akademisk utdanning på minimum masternivå.
 • Det er ønskelig med formell lederkompetanse.
 • Må ha erfaring fra organisering, styring, ledelse ved utdanningsinstitusjoner, herunder erfaring fra personalledelse.
 • Må har erfaring fra forskningsadministrasjon og nasjonalt/internasjonalt akkvisisjonsarbeid.
 • Det er en fordel med erfaring fra eksternfinansierte prosjekter fra universitet - og høgskolesektoren eller forskningsinstitusjoner, fortrinnsvis som prosjektleder.
 • Det legges videre vekt på erfaring med forskningsfinansiering og/eller utviklingsoppgaver og ledelse i offentlig forvaltning, næringsliv eller fra større FoU-prosjekter.
 • Det er ønskelig med nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Lederegenskaper

 • Evne til strategisk tenkning og nettverksbygging
 • Resultatorientert og utviklingsorientert
 • Være en god kommunikator, kunne samarbeide og skape gode relasjoner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk er et krav.

Dokumentert relevant ledererfaring, lederferdigheter og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Personlig kompetanse

Vi ser etter en leder som er tydelig, som motiverer og skaper resultater gjennom sine medarbeidere. Som en stor og kompleks organisasjon kreves det ryddighet, gode samarbeidsevner og kommunikative ferdigheter. Videre vil din organisasjonsforståelse, evne til å utøve strategisk ledelse og gjennomføringskraft være sentrale egenskaper i rollen som forskningsdirektør.

Personlig egnethet vil vektlegges høyt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1059 Forskningsdirektør i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen