Spennende jobbmulighet i Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet!

Områdedirektør - Helsedata og digitalisering

Søknadsfrist: 08.11.2020

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vil du bidra til at Folkehelseinstituttet oppnår sine ambisiøse mål for helsedata og det nasjonale arbeidet med e-helse? Vi har ledig stilling som områdedirektør for helsedata og digitalisering, ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet.

Området er ansvarlig for fem nasjonale helseregistre; Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Hjerte- og karregisteret, Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret. I tillegg er området ansvarlig for et stort antall befolkningsbaserte helseundersøkelser (for tiden 19), hvor den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa) er den største med 270 000 deltakere. MoBa er en nasjonal forskningsressurs, samler aktivt inn data fra deltakerne og spiller nå også en rolle i instituttets arbeid med å følge med på koronaviruspandemien og få kunnskap om covid-19. Området arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap. Digitalisering er en vesentlig del av dette, og området har i dag et ansvar for digitalisering både internt og som deltaker i nasjonale digitaliserings- og e-helseprosesser. Samlet har området ekspertise på forskning og forvaltning av helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank, legemiddelstatistikk, IT, e-helse og digitalisering. Fagmiljøet har spisskompetanse på bioinformatikk. Området har ca. 160 medarbeidere i syv avdelinger i Oslo og fire i Bergen. Områdeledelsen består av avdelingsdirektørene, fire fagdirektører og områdedirektør.

Områdedirektøren skal bidra til å åpne muligheter for forskning og innovasjon i instituttet, i Norge og internasjonalt. Vi ser etter en leder som brenner for å realisere det unike potensialet Norge har i sine helsedata. Ett av våre mål er å oppdage og svare på utbrudd av smittsomme sykdommer og andre helsetrusler så raskt som mulig. Økt digitalisering gir muligheter for målrettede helseundersøkelser og raskere innrapportering av data til registre. I noen tilfeller kan data være tilgjengelige straks etter at smitte, andre risikofaktorer og sykdomstilfeller oppdages. Det betyr at helseundersøkelser og helseregistre kan brukes til å overvåke sykdomsutvikling i sanntid og respondere raskt ved utbrudd og andre helsetrusler.

Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporterer til direktøren. Toppledelsen har ansvar for helhetlig strategisk utvikling, faglig ledelse og prioritering i hele virksomheten. Arbeidssted for stillingen er Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta et felles ansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, koordinere oppgaver på tvers og skape synergier mellom fagområdene
 • Være en synlig og tydelig leder, både internt og eksternt
 • Bidra til å utvikle helsedatafeltet ved å tilrettelegge for mer og bedre bruk av data fra helseregistre og helseundersøkelser blant annet ved hjelp av digitalisering
 • Bidra til å fortsette å bygge forskningsmiljø og være pådriver for å skaffe forsknings- og innovasjonsmidler
 • Ha overordnet ansvar for områdets virksomhet, inkludert strategi og organisering, personal- og økonomiansvar og dokumentasjon av resultater
 • Utvikle områdets og tilhørende fagområders samlede kompetanse gjennom etterutdanning og strategisk rekruttering
 • Ha ansvar for effektiv, profesjonell og forsvarlig drift av området i samarbeid med øvrig områdeledelse
 • Videreutvikle samarbeidet med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland
 • Sørge for god kommunikasjon i området og med øvrige avdelinger/fagmiljø i instituttet
 • Være talsperson i media, også i krevende situasjoner og kriser

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning
 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, helst på professornivå og minimum tilsvarende doktorgrad
 • Relevant faglig kompetanse med erfaring fra stordata- eller helsedatafeltet
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid på strategisk nivå
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig

Ønskelig:

 • Fordel med erfaring fra ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring med helseforvaltningen i Norge
 • Kompetanse både innen helsefag og IT/digitalisering
 • Erfaring med forebygging og folkehelsearbeid
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med internasjonalt arbeid
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Nettverk innen helsedatafeltet nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • Visjonær og strategisk
 • God til å kommunisere og samarbeide
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Evne til å ta raske beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • God relasjonsbygger
 • Personlig egnethet og sammensetning av toppledergruppen vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som områdedirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Webcruiter-ID: 4298632801

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS