LEDIG STILLING VED DIKU

Rådgivere / seniorrådgivere til Seksjon for kvalitetsutvikling

Søknadsfrist: 14.08.2021

Diku

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også få oppgaver fra NOKUT.


Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene.


Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.


Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no.

Ønsker du å bidra til at befolkningen får bedre tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet?

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere til Seksjon for kvalitetsutvikling

Om stillingen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for kvalitetsutvikling, Avdeling for karriereveiledning. Det kan også bli mulighet for en midlertidig stilling med varighet ut 2022.

Seksjon for kvalitetsutvikling er en seksjon i avdeling for karriereveiledning i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet har nasjonalt systemansvar for karriereveiledning i Norge, inkludert det faglige ansvaret for karriereveiledning i skolen. Vi jobber bredt med karriereveiledning, og har økt tilgang og bedre kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer som mål. Seksjonen jobber blant annet med å utvikle og implementere et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, og med karriereveiledning for integrering og karriereveiledning i skolen. Seksjonen har ellers ansvar for ulike oppgaver knyttet til karriereveiledning og kompetansepolitikk.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe bredt med flere av seksjonens oppgaver og tiltak, avhengig av kvalifikasjoner.

Aktuelle oppgaver og arbeidsområder vil for eksempel være:

 • følge opp implementeringen av nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning
 • bidra til økt kvalitet i og tilgang til karriereveiledning for ulike målgrupper, for eksempel innvandrere, elever i grunnopplæringa, studenter og voksne i og utenfor arbeidslivet
 • utvikling av kunnskap, politikkinnspill og virkemidler innenfor karriereveiledning og kompetansepolitikk
 • prosjektarbeid, utredning og skrivearbeid
 • kommunikasjon og formidling, både digitalt, skriftlig og muntlig
 • planlegging og gjennomføring av arrangementer og møter

Kvalifikasjoner

Vi krever:

 • relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå, men fortrinnsvis på master/hovedfagsnivå
 • minimum tre års relevant arbeidserfaring
 • erfaring fra eller innsikt i karriereveiledning i minimum én av sektorene der denne tjenesten tilbys
 • god innsikt i karriereveiledningsfeltet
 • kjennskap til eller erfaring fra arbeid på systemnivå, samt god rolleforståelse
 • evne til å formulere seg godt skriftlig
 • god formidlingskompetanse

Det er en fordel med:

 • kjennskap til kompetansepolitikken
 • utdanning innen karriereveiledning
 • god kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid
 • erfaring fra tverrsektorielt samarbeid
 • interesse for kommunikasjon i ulike kanaler, blant annet sosiale medier

Vi ønsker at du:

 • har gode analytiske ferdigheter
 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • er initiativrik og lærevillig

At du er personlig egnet for stillingen vil bli vektlagt.

Som person kjenner du deg igjen i dette:

Du er opptatt av karriereveiledning og ønsker å bidra til at befolkningen får bedre tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet. Du liker å bidra til endring og har forståelse og interesse for politikkutvikling. Du er god til å skrive, liker å formidle og kommuniserer lett med ulike grupper og aktører. Du liker å jobbe med ulike typer prosjekter og kan ta ansvar for å lede prosesser. Du knytter lett kontakt med folk og samarbeider gjerne med andre. Du er initiativrik, liker nye utfordringer og er ikke redd for å jobbe med eller løse komplekse problemer. Du ser betydningen av karriereveiledning som et sentralt virkemiddel i kompetansepolitikken, og vil bidra til å utvikle kvalitet i karriereveiledning, både på fag-, praksis- og systemnivå.

Vi tilbyr

 • mulighet for å være med å utvikle et viktig tilbud for befolkningen
 • utfordrende oppgaver i et engasjert og kompetent fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeidssted Oslo, med godt tilrettelagte lokaler i Oslo sentrum
 • lønnsplassering etter kompetanse:
  • For rådgiver/seniorrådgiver er lønnen mellom kroner 534 400,- og 665 700,-. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette blir det trukket 2% av lønna til lovfestet innskudd

Vær vennlig å oppgi i søknaden om du både er interessert i den faste og den midlertidige stillingen.

Kontaktpersoner

 • Tonje F. Gravås, fungerende seksjonsleder, E-post: [email protected], Telefon: 412 382 18
 • Hanne Paulsen Ødegård, seniorrådgiver, Cruit AS, E-post: [email protected], Telefon: 959 615 99

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS