LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Dekan - School of Arts, Design and Media

Søknadsfrist: 12.02.2023

Høyskolen Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Arts, Design and Media School of Arts, Design, and Media er med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk, det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Avdelingen tilbyr utdanning på bachelor, - master og doktorgradsnivå, og videreutvikler stadig studieprogramporteføljen. Avdelingen er delt i 4 institutter. Dekanen er den øverste faglig og administrative lederen ved avdelingen, og rapporterer til rektor. Dekanen er del av høyskolens ledergruppe. Dekanen er ansvarlig for utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling ved avdelingen, og at alle disse områdene videreutvikles. Det forventes særlig at dekanen tar en aktiv rolle i videreutvikling av studier for fleksibel og livslang læring innen fagområdet samt arbeidet med innhenting av ekstern finansiering av virksomheten innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.Vi søker en dekan med høy kompetanse innen avdelingens fagområder, som kan videreutvikle virksomheten i henhold til de strategier som er trukket opp for høyskolen og avdelingen.

Utdanning og kvalifikasjoner

Ønskelig med førstekompetanse, fortrinnsvis professorkompetanse. Annen relevant kompetanse kan erstatte dette kravet.

Relevant yrkeserfaring

 • Ledererfaring fra sektoren/kunnskapsbedrift, med dokumenterte resultater
 • Solid undervisningserfaring og forskningserfaring
 • Ønskelig med internasjonal erfaring
 • Inneha akademisk og arbeidslivsrettet nettverk
 • Visjonær og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode resultater i endringsledelse og utvikling av komplekse organisasjoner
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Faglig og administrativt ansvar og ledelse av avdelingen etter delegerte fullmakter, herunder:
 • Ansvar for høy kvalitet og kvalitetsutvikling i utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved avdelingen
 • Lederansvar for avdelingens ledelse samt administrasjon
 • Ressursdisponering, faglige prioriteringer samt budsjett- og resultatansvar
 • Representere avdelingen utad og utvikle samarbeid med relevante aktører i feltet
 • Bidra til at Høyskolen Kristiania når sine strategiske mål både på avdelingsnivå og på institusjonsnivå

Vi kan tilby deg

 • En unik mulighet til å bidra til å videreutvikle en av sektorens mest ambisiøse institusjoner.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger.
 • Åremål som dekan i fire år fra 1. august 2023, med mulighet for forlengelse etter ny utlysning (totalt maksimalt 12 år), i tillegg til fast faglig stilling i henhold til kompetanse.

Du må søke gjennom vår elektroniske søknadsportal. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS