Spennende jobbmulighet ved School of Doctoral Studies ved Høyskolen Kristiania!

Dekan - School of Doctoral Studies

Søknadsfrist: 23.04. 2024

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en selveiende stiftelse som ble opprettet i 1914. Stiftelsens formål er bevare, videreutvikle og drive til det beste for samfunnet som undervisnings- og kulturinstitusjon, og dermed videreføre grunnleggerens idé om at alle i vårt land skulle gis større muligheter for utdanning og personlig utvikling. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke høyskolens fag- og læringsmiljø. Høyskolen Kristiania har siden april 2019 vært medlem av European University Association.

Høyskolen er organisert i fem faglige avdelinger

 • School of Arts, Design, and Media
 • School of Communication, Leadership, and Marketing
 • School of Economics, Innovation, and Technology
 • School of Health Sciences
 • School of Doctoral Studies

Høyskolen Kristiania søker dekan School of Doctoral Studies

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Kristiania er en ideell utdanningsinstitusjon organisert som en selveiende stiftelse. Ambisjonen er å bli landets første uavhengige arbeidslivsuniversitet, med utdanningsløp hele veien fra fagskole til doktorgrad

School of Doctoral Studies har det overordnede ansvaret for høyskolens to doktorgradsprogrammer. Disse to er ph.d. i anvendt informasjonsteknologi og ph.d. i ledelse og kommunikasjon. Vi søker nå dekan til denne enheten.

Doktorgradsprogrammene bygger på høyskolens portefølje av mastergradsprogrammer som faller inn under doktorgradsprogrammenes fagfelt. Avdelingens overordnede ansvar innebærer ansvar for kvalitetsutvikling og bærekraftighet i det enkelte program, i tillegg til sikring av ph.d.-kandidatenes faglige og sosiale læringsmiljø, samt gjennomstrømning.

Avdelingen har det administrative ansvaret for ph.d.-kandidatene fra opptak til og med disputas.

Dekanen har et overordnet ansvar for høyskolens doktorgradsutdanninger og skal sørge for at undervisning, veiledning og forskning innen doktorgradsområdene holder høy internasjonal faglig kvalitet som er relevante for samfunns-, arbeids- og næringsliv. Stillingen har ansvar for doktorgradsutdanningene ved høyskolen i samarbeid med dekanene ved de øvrige akademiske avdelingene. Dekanen rapporterer til rektor og sitter i høyskoleledelsen.

Vi søker en ambisiøs, tydelig, synlig og samlende leder med følgende kvalifikasjoner:

 • Førstestillingskompetanse innen fagområde som er relevant for Kristiania. Det er ønskelig med professor- eller dosentkompetanse
 • Ledererfaring fra sektoren/kunnskapsbedrift, med dokumenterte resultater
 • Solid forsknings- og undervisningserfaring
 • Ønskelig med internasjonal erfaring
 • Inneha akademisk og næringslivsrettet nettverk
 • Visjonær og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • Inneha akademisk og næringslivsrettet nettverk
 • Gode resultater i endringsledelse og utvikling av komplekse organisasjoner

Vi kan tilby deg 

 • En unik mulighet til å bidra til å videreutvikle en av sektorens mest ambisiøse institusjoner.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger.
 • Åremål som dekan i fire år fra tiltredelsesdato (ledig fra 1. august 2024) med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Vi kan også tilby fast faglig stilling i 100 % i henhold til kompetanse. 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høyskolen Kristiania vil kunne gjennomføre kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Kun søknader som er komplette vil vurderes, og vi vil vurdere dem fortløpende.

Søknad og CV sendes inn via portal.

Søknadsfrist: 23.04. 2024.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal innen frist vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS