LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Universitetsbibliotekar / spesialbibliotekar

Søknadsfrist: 04.08.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge er det ledig vikariat som universitetsbibliotekar / spesialbibliotekar

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket i Sørøst-Norge er det fra 16.8.2021 – 16.6.2023 ledig vikariat som spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar i 100% stilling. Hovedarbeidssted er Kongsberg.

Universitetsbiblioteket har 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. I Kongsberg er det 3,6 årsverk knyttet til biblioteket, og nærmeste overordnede er bibliotekleder i Kongsberg. Biblioteket har gode lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte.

Vi søker en utadvendt person som trives med undervisnings- og formidlingsaktiviteter, liker å ha mange baller i luften og har god kunnskap om digitale tjenester. Den som ansettes må regne med å overta bibliotekets undervisning innenfor utdanningene for teknologiske-, økonomi og ledelsesfag ganske raskt etter ansettelse.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • deltakelse i daglig drift av campusbiblioteket
 • kontaktbibliotekar for Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, campus Kongsberg
 • kontaktbibliotekar for Institutt realfag og industrisystemer
 • veiledning og undervisning av studenter og ansatte på norsk og engelsk
 • innkjøp av relevant litteratur
 • ansvar for oppfølging av tidsskriftabonnementer
 • delta i arbeids- og prosjektgrupper på tvers av campusbibliotekene

Arbeidsoppgaver vil kunne endres som følge av endringer i organisasjon eller tjenestetilbud.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende med minimum bachelorutdanning
 • Masterutdanning innen et relevant fagområde er ønskelig
 • Undervisningserfaring
 • Bibliotekerfaring, gjerne fra fag- og forskningsbibliotek
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper med kjennskap til biblioteksystemer og digitale ressurser

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Din evne til å samarbeide, kommunisere, ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Fleksibilitet, serviceinnstilling samt evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsområder
 • Vilje til faglig utvikling
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som spesialbibliotekar (stillingskode 1515) lønnes fra kr 466 500 - 566 700. Stilling som universitetsbibliotekar (stillingskode 1199) lønnes kr 498 800 – 630 500. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Innplassering i stillingskode vil være avhengig av medarbeiderens kompetanse.

For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum godkjent bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Relevant bibliotekfaglig praksis vil bli tillagt vekt. Dersom søker i tillegg til bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap har hovedfag/mastergrad vurderes tilsetting som universitetsbibliotekar.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tentativt tidspunkt for intervjuer er i uke 34.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Bibliotekleder Frøydis Løken, tlf. 31 00 88 90, mobil 907 85 329

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tentativt tidspunkt for intervjuer er i uke 34.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS