LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Spesialbibliotekar - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 10.12.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig midlertidig stilling som Spesialbibliotekar

Om stillingen

Ved universitetsbiblioteket er det i perioden fra 19.02.2024 til 30.06.2024 (med mulighet for forlengelse) ledig vikariat som spesialbibliotekar i 100% stilling. Hovedarbeidssted er Porsgrunn.

Universitetsbiblioteket har ca. 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. I Porsgrunn er det 5 stillinger i biblioteket, og nærmeste overordnede er bibliotekleder i Porsgrunn. Biblioteket har gode lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Vi søker en fleksibel og utadvendt person som trives med mange baller i luften, har erfaring med undervisnings- og formidlingsaktiviteter, har god kunnskap om digitale tjenester og som raskt kan jobbe selvstendig med disse oppgavene.

Noen av de aktuelle arbeidsoppgavene:

 • Undervisning og veiledning
 • Kontaktbibliotekar mot et av fagmiljøene i Porsgrunn
 • Delta i relevante arbeids- og prosjektgrupper på tvers av campusbibliotekene
 • Skranke- og publikumsoppgaver
 • Ulike bibliotekfaglige oppgaver og løpende driftsoppgaver i biblioteket

 Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap på minimum bachelornivå.
 • Erfaring fra fag- og forskningsbibliotek
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper med kjennskap til biblioteksystemer og digitale ressurser

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Fleksibilitet, serviceinnstilling samt evne til raskt å sette seg inn i nye arbeidsområder
 • Vilje til faglig utvikling
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes etter spesialbibliotekar (SKO 1515): NOK 516 800 – 615 700 per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Bibliotekleder Bente Aastad, bente.aastad@usn.no / tlf. 47668345 eller 
 • Biblioteksjef Ellen Hermanrud, ellen.hermanrud@usn.no / tlf. 92897058

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Cathrine Haugen Fagerli, cathrine.h.fagerli@usn.no / tlf. 35575015

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS