LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetsbibliotekar / førstebibliotekar i økonomifag

Søknadsfrist: 21.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Universitetsbiblioteket (UB) er organisert i tre avdelinger, og har til sammen 10 bibliotek i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik og Harstad. Bibliotekene er nært knyttet til fagmiljøene og UB legger vekt på nyskaping og aktiv dialog med sine brukere.


Forskning, utdanning og formidling er viktige områder for våre tjenester og vi har en offensiv holdning til utfordringene et moderne forskningsbibliotek står overfor. Elektroniske tjenester, undervisning i bruk av bibliotekets ressurser, informasjonskompetanse, forskningsstøtte, institusjonspublisering og annen formidling utgjør viktige satsingsfelt for UB.

For mer informasjon om organisasjonen,
se: uit.no/ub


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Har du lyst på en spennende og variert stilling i Tromsø? Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar innen økonomifag. Stillingen er lagt til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket, og er en del av UBs Avdeling for publikumstjenester. Den som søker må ha høyere utdanning, minimum mastergrad eller tilsvarende, innen økonomifag.

Arbeidsoppgaver

Stillingen består i å være UBs kontaktperson for Handelshøyskolen (HHT) ved UiT, og innebærer i stor grad arbeid hvor du er i kontakt med studenter og faglig ansatte på alle campuser der HHT har undervisning.

Som fagansvarlig får du et særlig ansvar for å bidra til at studenter og forskere får relevante tjenester fra biblioteket. Eksempel på arbeidsoppgaver for fagansvarlige på UB per i dag er undervisning i informasjonskompetanse på alle studienivåer, utvikling av tjenester for åpen tilgang til forskningspublikasjoner og forskningsdata, skranketjeneste, samlingspleie, brukeropplæring, samt utvikling av nye relevante tjenester for fagmiljøene.

Du må regne med å bruke minst 50 % av stillingen på oppgaver innen utvikling av UBs tjenester. Du vil også bli inkludert i ulike prosjekter og forventes å bidra aktivt til utviklingen av UBs tverrfaglige tjenestetilbud. Stillingen er for øyeblikket lagt til UBs Faggruppe for undervisning og læringsstøtte, men dette kan endre seg.

Rollen som fagansvarlig er under stadig utvikling, og arbeidsoppgavene kan endres etter hvert. Man kan også få ansvar for andre fagområder enn økonomiske fag. Jobben har stor fleksibilitet og oppmuntrer til initiativ og innspill fra den enkelte til videre utforming av arbeidsoppgavene.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende innen økonomifag.
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale tjenester og nett. Kjennskap til digitale undervisningsverktøy og erfaring med undervisning på høyskole- eller universitetsnivå tillegges vekt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eventuelt svensk/dansk, og på engelsk. Det forutsettes at søknad skrives på norsk, eventuelt svensk/dansk.

Ønskede egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Resultat- og utviklingsorientert holdning
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Erfaring fra undervisning

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde, samt organisasjonstilhørighet, vil kunne endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Søker på stilling som førstebibliotekar må ha doktorgrad eller må kunne dokumentere kompetanse oppnådd etter "Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar", se Rundskriv F-14-95 . Andre søkere vil kunne be seg vurdert for tilsetting som førstebibliotekar etter dette reglementet.

Slik vurdering skal bygge på:

 • vitenskapelige bibliotekfaglige arbeider
 • ledelse og deltaking i bibliotekfaglige og andre forskningsprosjekt
 • utvikling av dokumentasjons- og informasjonssystemer på høyt faglig nivå
 • faglig bearbeidelse og presentasjon av spesialsamlinger, herunder tekstkritiske utgaver
 • dokumenterte utstillinger
 • utarbeiding av læremidler, kompendier og audiovisuelle midler
 • undervisningsarbeid, herunder bibliografisk undervisning

Søker som ønsker slik vurdering, må sende inn nødvendig dokumentasjon. Det må framgå av søknaden at vurdering for førstestilling ønskes.

Vi tilbyr

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som 1199 universitetsbibliotekar/1200 førstebibliotekar i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS