LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor i bedriftsøkonomi og regnskap - campus Trondheim

Søknadsfrist: 12.04.2021

Handelshøyskolen BI

Campus Trondheim er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Trondheim tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1600 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

HANDELSHØYSKOLEN BI FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI campus Trondheim er det ledig en fast stilling som høyskolelektor i bedriftsøkonomi og regnskap. Den foretrukne kandidat må ha gode kunnskaper innen norsk årsregnskap, budsjettering, økonomistyring og kostnadsanalyse.

Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet campus Trondheim, og vil samtidig være tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved campus Oslo.

For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. Stillingen er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet med gode evalueringer på bachelornivå vil bli foretrukket.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes ut i fra kvalifikasjoner.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Søkeren må beherske norsk tilstrekkelig for å kunne ha kursansvar for norskspråklige kurs. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved campusen.

Det vil tillegges vekt at søkeren har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor i regionen.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder Ingunn Myrtveittlf. 464 10 431 eller
  • Direktør campus Trondheim Asgeir Opland tlf. 932 01 655

Søknaden, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS