LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 10.04.2023

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI er det ledig to 100% stillinger som Høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Instituttets mål er å bidra med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer. Instituttet skal opprette både et bachelorprogram og et masterprogram i rettsvitenskap. Fra før har instituttet en stor kursportefølje med ansvar for bachelorstudier i forretningsjus og økonomi og eiendomsmegling, jus og økonomi. Instituttet har også et masterstudium i forretningsjus og økonomi.

Instituttet er også sterkt involvert i bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning, og undervisning innen økonomisk historie, samfunnsansvar, energi, grønn vekst, bærekraft, forsikring, shipping og politisk økonomi hører også under instituttet.

For mer besøk institutts webside her.

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at BI gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter gjennom undervisning med høy læringsverdi. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med arbeidslivet. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos studentene.

I forbindelse med oppretting av et nytt bachelorprogram i rettsvitenskap har vi behov for å styrke staben, og vi søker deg som har kompetanse innen rettsvitenskap. Det er undervisningsbehov både på bachelor- og masterprogrammet i rettsvitenskap og på bachelor- og masterprogrammet i forretningsjus og økonomi.

Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling, samt sensur vil også kunne inngå i stillingene.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer undervisningsplikt for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i tråd med utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Vi har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres, og understøtter prosessen for videre akademisk karriereutvikling til alle stillinger.

De som er ansatt i en pedagogisk stilling har plikt til å holde seg faglig oppdatert, det er ingen forskningsplikt i pedagogiske stillinger. Vi foretrekker søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i en utdanningskarriere.

Kvalifikasjonskrav

 • Faglig relevant mastergrad (5 år).
 • Relevant yrkespraksis fra offentlig forvaltning eller næringsliv.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning.
 • Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode karakterer

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig:

 • Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Tidligere undervisnings erfaring er ønskelig
 • Det vil også vektlegges erfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder FoU-arbeid, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

I henhold til myndighetenes bestemmelser har BI vedtatt krav til utdanningskompetanse for fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbyttet av BIs pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere denne spesifikke kompetansen må skaffe seg den innen to år etter tiltredelse.

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i BIs kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • God forskningsstøtte og publiseringsgodtgjørelse.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden sin elektronisk via «Send søknad»-knappen, og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste oppnådde grad
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15 arbeider)
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Send inn søknaden innen 28. februar. Arbeider kan ikke leveres etter fristen. Handelshøyskolen BI legger vekt på likestilling og mangfold.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Mer informasjon

Mer opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Morten Kinander, instituttleder, telefon 97 16 66 41, morten.kinander@bi.no.

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS