LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor / førstelektor i Statistikk / Kvantitativ metode

Søknadsfrist: 14.06.2024

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Handelshøyskolen Bl Inviterer til stilling som høyskolelektor/førstelektor i Statistikk/Kvantitativ metode. Stillingen er lokalisert i Nydalen og tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi.

Institutt for samfunnsøkonomi har i underkant av 70 fulltidsansatte og dekker undervisning og forskning innen samfunnsøkonomi, statistikk og matematikk på bachelor, master og etter- og videreutdanningsmarkedet. Instituttet tilbyr også en spesialisering i samfunnsøkonomi i Bis doktorgradsprogram.

Se instituttets nettsted her.

Jobbeskrivelse

Det er en ambisjon at Bl gjennom sitt faglige virke skal markere seg på den internasjonale forskningsarenaen, og samtidig utvikle studentenes faglige kompetanse og ferdigheter gjennom undervisning med høy læringsverdi. Relevans og innflytelse på praksis skal sikres gjennom utstrakt kontakt med samfunns- og næringsliv. Undervisningen skal bygge på forskningsfronten, vise praktisk relevans for arbeidslivet, samt utvikle både faglig kompetanse og ferdigheter hos studentene. Stillingen inneholder undervisning, sensur og veiledning innenfor samfunnsøkonomi, men det kan også være aktuelt med undervisning og veiledning på masternivå og i etter- og videreutdanningsmarkedet.

Forventninger og forpliktelser

Alle medarbeidere ventes å levere undervisning og veiledning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og i et omfang som minimum tilsvarer de pedagogiske pliktene som gjelder for stillingen. Medarbeidere med kursansvar forventes å revidere og videreutvikle kursene i trådnmed utviklingen innenfor fagområdet og i henhold til gjeldende retningslinjer for kursansvar. Bl har fokus på kvalitet og kompetanseutvikling, og pedagogisk virksomhet skal løpende dokumenteres og understøtte prosessen for videre akademisk karriereutvikling.

Ansatte i pedagogiske stillinger som høyskolelektor eller førstelektor har ingen forskningsplikt, men de har plikt til å holde seg faglig oppdatert. Vi foretrekker søkere som har høye ambisjoner og planer for personlig utvikling i en utdanningskarriere. Bl gir praktisk støtte til høyskolelektorer som ønsker å kvalifisere seg til førstelektor.

Kvalifikasjonskrav:

 • Faglig relevant mastergrad (5 år) i Statistikk, tilsvarende relevant spesialisering eller lærer-/lektorutdanning med relevant fagkrets.
 • Erfaring med undervisning og veiledning innenfor statistikk/metodekurs.
 • Søkere til stillingen som førstelektor må fortrinnsvis ha forskerkompetanse og søkere med doktorgrad ønskes velkommen.
 • Søkere må kunne beherske norsk på et nivå som Innebærer at de kan undervise på norsk og ha kursansvar for norskspråklige kurs.
 • Gode kommunikasjonsevner

Følgende kvalifikasjoner og kompetanser er ønskelig og vil bli tillagt vekt:

 • Erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsmetoder.
 • Kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger.
 • Dokumentert pedagogisk kompetanse.
 • Erfaring med utvikling av kurs og programmer.
 • Relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv.
 • Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet.

I henhold til myndighetenes bestemmelser har Bl vedtatt krav til utdanningskompetanse til fast faglig ansatte. Som et minimum skal slike kvalifikasjoner til enhver tid møte læringsutbytte av Bis pedagogiske grunnkurs eller tilsvarende. Til stillingen som høyskolelektor kan denne spesifikke kompetansen oppnås innen to år etter tiltredelse.

Det vi kan tilby

Stillingen tilbyr normalt medlemskap i Bis kollektive pensjonsordning.

 • Et godt arbeidsmiljø ved en av Skandinavias ledende handelshøyskoler.
 • Støttende fagmiljø.
 • Sterkt fokus på profesjonell karriereutvikling.
 • Konkurransedyktig lønn.

Søknadsprosess

Kvalifikasjoner vil bli vurdert etter vanlige regler for akademiske stillinger ved universiteter og spesialiserte universitetsinstitusjoner, samt Bis retningslinjer for ansettelse og opprykk.

Kandidater som er interessert i denne stillingen må sende inn søknaden elektronisk via «Send søknad»-knappen og laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Vitnemål fra høyeste akademiske grad
 • Vitenskapelig arbeider dersom det er aktuelt (inntil 15 arbeider). Arbeider kan ikke leveres etter fristen.
 • Dokumentasjon som viser pedagogiske kvalifikasjoner
 • Annen dokumentasjon som kan ha betydning for vurdering av kompetansenivå

Handelshøyskolen Bl legger vekt på likestilling og mangfold. Kvinner oppfordres særlig til å søke.

Kvalifiserte søkere kan kalles inn til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon. Handelshøyskolen Bl forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Tiltredelse etter avtale og fortrinnsvis innen 31.12.2024.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tommy Sveen, instituttleder, Institutt for samfunnsøkonomi (tommy.sveen@bi.no. Telefon +47 92062464).

Søk her

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS