LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor / førsteamanuensis i rettsvitenskap / eiendomsmegling

Søknadsfrist: 15.06.2021

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en fast stilling som høyskolelektor/førsteamanuensis i rettsvitenskap/eiendomsmegling.

Det er spesielt behov for kompetanse innen eiendomsmeglings og -utviklingsfag, og både kandidater med juridisk eller annen bakgrunn på master- eller doktorgradsnivå kan søke. Stillingen er tilknyttet Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Praktisk erfaring med eiendomsmegling eller -utvikling, vil bli tillagt vesentlig vekt.

Stillingen som høyskolelektor er en fulltids undervisningsstilling primært på bachelornivå. Veiledning av studenter og pedagogisk utvikling samt sensur inngår også i stillingen. Eventuelle kandidater med doktorgrad som søker tilsetting som førsteamanuensis vil også ha forskningsplikt til stillingen.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. For stilling som høyskolelektor kreves mastergrad eller tilsvarende. For førsteamanuensisstilling kreves doktorgrad. Erfaring fra formidling eller pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Handelshøyskolen BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning. Erfaring med internasjonalt arbeid innenfor det juridiske fagområdet vil bli tillagt vekt.

Kandidaten må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Det forutsettes at den som blir ansatt bidrar aktivt i det faglige miljøet ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsavtale og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Morten Kinander [email protected], tlf. 9716 6641.

Søknaden, CV og liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk.

Søknadsfrist: 15.06.2021

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS